Unibuss AS er et busskonsern som pr. i dag kjører rutebuss i Oslo, Akershus og Vestfold. Unibusskonsernet omfatter også Unibuss Tur og Unibuss Ekspress. Unibuss er en multikulturell arbeidsplass med ca 1.700 ansatte fra over 50 nasjoner og med en omsetning på ca 1,2 milliarder kr.

Unibuss AS benytter i dag et elektronisk søknadssystem til våre ledige stillinger og til registrering av åpne søknader.
Ønsker du å sende oss en åpen søknad til stilling som bussfører, ber vi deg registrere deg som søker, og laste opp den dokumentasjon du har (CV, søknad, kjøretillatelser osv.)
For å få jobb som bussfører hos oss må du ha gyldig førerkort, yrkessjåførkompetansebevis og kjøreseddel for buss. Vi legger vekt på at du har gode norskkunnskaper, er ansvarsbevisst, pålitelig og ha evne til å yte god service.

 

Se ledige stillinger.

Vår visjon

Best sammen - kundens førstevalg
Unibuss skal være en lønnsom, konkurransedyktig, resultatorientert og effektiv virksomhet.
Unibuss skal være den foretrukne arbeidsgiveren i bransjen.

Trafikksikkerhet

Unibuss AS har gjennom mange år arbeidet med trafikksikkerhet og bygget opp bred erfaring og dybdekompetanse innen trafikksikkerhet. Nullvisjonen for drepte og alvorlig skadde er bærebjelken for vårt trafikksikkerhetsarbeid.

Bærekraftig og samfunnsbevisst

Unibuss AS er en miljøbedrift som tar utslipp og forurensning på alvor. Vi har en miljøpolicy med tilhørende miljøhandlingsplan og ble et miljøsertifisert konsern i 2008.