Ledende på miljø i bransjen!
Unibuss’ virksomhet er en vesentlig bidragsyter til å bedre det ytre miljøet gjennom å tilby miljøvennlig kollektivtransport. Vi tar vårt miljøansvar seriøst og jobber aktivt for å bevare miljøet rundt oss.


Miljøpolicy
I unibuss …

  • Er vi en aktiv pådriver for mer miljøvennlig kollektivtransport
  • Forebygger vi forurensning fra vår virksomhet
  • Benytter vi de mest miljøvennlige løsningene på markedet innenfor rammen av inngåtte kjørekontrakter
  • Jobber vi kontinuerlig med å redusere drivstofforbruk og andre miljøutslipp
  • Oppfyller vi lovbestemte krav og andre krav fra oppdragsgivere og kunder
  • Gir vi våre kunder en best mulig reiseopplevelse – enten du reiser med en av våre rute-, tur- eller ekspressbusser

Unibuss er miljøsertifisert etter ISO 14001:2004-standarden. Kontinuerlig forbedring av vårt styringssystem driver vårt miljøarbeid fremover.

 


Trafikksikkerhet

I Unibuss legger vi nullvisjon til grunn for vårt trafikksikkerhetsarbeid. Vår målsetning er at det ikke skal skje ulykker med drepte eller alvorlige personskader i trafikken som følge av vår virksomhet.

En Unibuss-medarbeider skal alltid:

  • Sørge for en sikker og behagelig reise
  • Følge trafikkbestemmelsene
  • Ha en hensynsfull og sikker kjørestil for å unngå ulykker og skade
  • Ta hensyn til egen sikkerhet

Unibuss arbeider systematisk for trafikksikkerhet i hele organisasjonen. Kontinuerlig forbedring driver trafikksikkerhetsarbeidet vårt fremover.

 

hydrogen5

Vår visjon

Best sammen - kundens førstevalg
Unibuss skal være en lønnsom, konkurransedyktig, resultatorientert og effektiv virksomhet.
Unibuss skal være den foretrukne arbeidsgiveren i bransjen.

Trafikksikkerhet

Unibuss AS har gjennom mange år arbeidet med trafikksikkerhet og bygget opp bred erfaring og dybdekompetanse innen trafikksikkerhet. Nullvisjonen for drepte og alvorlig skadde er bærebjelken for vårt trafikksikkerhetsarbeid.

Bærekraftig og samfunnsbevisst

Unibuss AS er en miljøbedrift som tar utslipp og forurensning på alvor. Vi har en miljøpolicy med tilhørende miljøhandlingsplan og ble et miljøsertifisert konsern i 2008.