Best på buss – kundens førstevalg
Unibusskonsernet består av Unibuss AS (rutebuss), og datterselskapene Unibuss Ekspress AS og Unibuss Tur AS. Rutebuss kjøres på kontrakt med administrasjonsselskapet Ruter AS for Oslo og Akershus, med Vestfold Kollektivtrafikk AS i Vestfold og Opplandstrafikk i Lillehammer. I 2016 fraktet Unibuss 91 milloner reisende. Unibuss Ekspress AS kjører flybuss fra Oslo til flyplassene Gardermoen og Torp, og fra Trondheim til Værnes. Selskapet kjører også ekspressbusser fra Oslo til Trondheim, Kristiansand og Stavanger.

Les Unibuss’ årsrapport 2015.

 


Trafikksikkerhet og miljø
HydrogenbussMiljø har blitt en viktig konkurransefaktor i bussmarkedet. En stor andel av bussflåten til Unibuss benytter biodrivstoff. I 2016 hadde selskapet i alt 100 biogassbusser og 100 biodieselbusser, og i tillegg fem hydrogenbusser og en rekke hybridbusser. Dette gjør Unibuss til et av de mest miljøvennlige busselskapene i landet, og er godt i rute til å innfri sin del av målet om at kollektivtrafikken i Oslo og Akershus kun skal kjøre på fornybar energi i 2020. Vi skal også teste elbusser i løpet av 2017.

I juli 2016 startet Unibuss kjøring av ny kontrakt i Vestfold, etter at selskapet gjenvant dette anbudet i 2015. 91 nye, miljøvennlige busser er nå satt inn i trafikk på denne kontrakten. I tillegg vant Unibuss i juni 2016 anbudskonkurransen om busskjøring i Oslo indre by. Dette er den største anbudspakken i Oslo og en kontrakt som Unibuss kjører i dag, med linjestrekninger som konsernet har kjørt siden 1927.

Unibuss Ekspress startet 23. september OSL-ekspressen, et nytt flybusstilbud fra Østkanten i Oslo til Oslo lufthavn Gardermoen.

Unibuss Tur oppnådde en vekst i antall oppdrag på 12 prosent i 2016, sammenlignet med 2015.


Kvaliteten på tjenestene vi selger
Unibuss satser på bussføreren som serviceperson. Bussførerne er selskapets ansikt utad, og er derfor selskapets viktigste formidlere av vennlighet og service. Men, servicebegrepet er videre enn som så. Tilbakemeldinger fra kundene og oppdragsgivere og oppfølging av ansatte, skal sikre at vi er best på service. I tillegg kvalitetssikres virksomheten gjennom kontinuerlige forbedringer av våre interne prosedyrer, høy teknisk standard og god internservice.

Kundetilfredsheten i hovedstadsområdet har de siste årene ligget stabilt høyt, og var i 2016 på 96 prosent, mot 97 prosent i 2015.


Styret i Unibuss AS
Unibuss er et heleid datterselskap av Sporveien AS. Unibuss AS sitt styre består av:

Styrets leder Cato Hellesjø
Nestleder Johan Leif Øverland
Styremedlem René Fevang
Styremedlem Leif Arne Myhre
Styremedlem Thomas Havnegjerde
Styremedlem Margrethe Hansen
Styremedlem Marianne Vik

Revisor Pricewaterhousecoopers AS


Oversikt over stasjoneringssteder i Norge:

Anlegg for Unibuss Rutetrafikk

Vår visjon

Best sammen - kundens førstevalg
Unibuss skal være en lønnsom, konkurransedyktig, resultatorientert og effektiv virksomhet.
Unibuss skal være den foretrukne arbeidsgiveren i bransjen.

Trafikksikkerhet

Unibuss AS har gjennom mange år arbeidet med trafikksikkerhet og bygget opp bred erfaring og dybdekompetanse innen trafikksikkerhet. Nullvisjonen for drepte og alvorlig skadde er bærebjelken for vårt trafikksikkerhetsarbeid.

Bærekraftig og samfunnsbevisst

Unibuss AS er en miljøbedrift som tar utslipp og forurensning på alvor. Vi har en miljøpolicy med tilhørende miljøhandlingsplan og ble et miljøsertifisert konsern i 2008.