Best på buss – kundens førstevalg
Unibusskonsernet består av Unibuss AS (rutebuss), og datterselskapene Unibuss Ekspress AS og Unibuss Tur AS. Rutebuss kjøres på kontrakt med administrasjonsselskapet Ruter AS for Oslo og Akershus, med Vestviken Kollektivtrafikk AS i Vestfold og Opplandstrafikk i Lillehammer. Unibuss rute hadde cirka 80 millioner reisende i 2013. Unibuss Ekspress AS kjører flybuss fra Oslo til flyplassene Rygge og Torp, og fra Trondheim til Værnes. Selskapet kjører også ekspressbusser fra Oslo til Trondheim, Kristiansand og Stavanger.

Les Unibuss’ årsrapport 2015.

 


Trafikksikkerhet og miljø
HydrogenbussUnibuss har de siste årene fått en stadig mer miljøvennlig busspark. Selskapet benytter i dag de mest miljøvennlige løsningene som er på markedet innenfor rammen av inngåtte kjørekontrakter. Vi arbeider kontinuerlig for å redusere drivstofforbruk og miljøutslipp. Det benyttes piggfrie dekk på alle busser unntatt ekspressbussene mellom Oslo og Trondheim. Unibuss har en av Europas mest miljøvennlige bussparker og våre ordinære dieselbusser benytter syv prosent biodiesel. Kontrakten med Opplandstrafikk fra 2014 innebærer at 47 av våre busser på Lillehammer kjører på 100 prosent biodiesel.

Ny teknologi blir hele tiden vurdert i samarbeid med Unibuss sine oppdragsgivere. Bruk av hydrogen- og biogass som alternativ til diesel blir mer og mer vanlig.


Kvaliteten på tjenestene vi selger
Unibuss satser på bussføreren som serviceperson. Bussførerne er selskapets ansikt utad, og er derfor selskapets viktigste formidlere av vennlighet og service. Men, servicebegrepet er videre enn som så. Tilbakemeldinger fra kundene og oppdragsgivere og oppfølging av ansatte, skal sikre at vi er best på service. I tillegg kvalitetssikres virksomheten gjennom kontinuerlige forbedringer av våre interne prosedyrer, høy teknisk standard og god internservice.


Styret i Unibuss AS
Unibuss er et heleid datterselskap av Sporveien Oslo AS. Unibuss AS sitt styre består av:

Styrets leder Cato Hellesjø
Nestleder Johan Leif Øverland
Styremedlem Annstein Garnes
Styremedlem Leif Arne Myhre
Styremedlem Thomas Havnegjerde
Styremedlem Birte Kristine Wulfsberg Sjule
Styremedlem Marianne Vik

Revisor Pricewaterhousecoopers AS


Oversikt over stasjoneringssteder i Norge:

Anlegg for Unibuss RutetrafikkUnibuss ekspress oversikt

Vår visjon

Best sammen - kundens førstevalg
Unibuss skal være en lønnsom, konkurransedyktig, resultatorientert og effektiv virksomhet.
Unibuss skal være den foretrukne arbeidsgiveren i bransjen.

Trafikksikkerhet

Unibuss AS har gjennom mange år arbeidet med trafikksikkerhet og bygget opp bred erfaring og dybdekompetanse innen trafikksikkerhet. Nullvisjonen for drepte og alvorlig skadde er bærebjelken for vårt trafikksikkerhetsarbeid.

Bærekraftig og samfunnsbevisst

Unibuss AS er en miljøbedrift som tar utslipp og forurensning på alvor. Vi har en miljøpolicy med tilhørende miljøhandlingsplan og ble et miljøsertifisert konsern i 2008.