De første batterielektriske bussene på vei til Oslo

(11.01.2017) Testkjøring av seks batterielektriske elbusser vil ha oppstart i 2017. Da vil Oslos befolkning få mulighet til å kjøre med stillegående og utslippsfrie busser når Nobina, Norgesbuss og Unibuss skal teste kjøring med elbusser i Oslo, som del av Ruters testprogram for elbuss.

Elektriske busser– Vi rigger oss for kjøring med elektriske busser i fremtiden, og gjennomfører de neste årene et omfattende testprogram for elbuss. Finansiering av første fase er på plass, operatørene er klare, og har bestilt de første seks elektriske bussene, sier administrerende direktør i Ruter Bernt Reitan Jenssen.

Første del av testprogrammet har som mål å bygge kompetanse og driftserfaring hos operatørene. Testingen gjøres innenfor eksisterende kontrakter som Ruter har med Nobina, Norgesbuss og Unibuss. De tre operatørene skal i to år teste to batterielektriske busser hver på etablerte linjer som de allerede kjører i Oslo.

60 prosent elektriske busser i Oslo
– De neste årene skal vi skaffe oss solid erfaring med elektrisk bussdrift, slik at vi kan gi kundene et best mulig tilbud med stillegående, utslippsfrie busser i hovedstaden når den store utrullingen av elbusser i Oslo sentrum starter i 2020. Vi forventer at minst 60 prosent av bussene i Oslo by skal være elektriske i 2025. Vi har jobbet grundig over flere år for å modne alle deler av verdikjeden, som kreves for at dette fremtidsbildet skal bli reelt, forteller Reitan Jenssen.

Bussene vil bli synlige i bybildet, med tydelig profilering som gjør folk oppmerksomme på at bussen de kjører med er helelektrisk. Bussene vil for øvrig være utstyrt på samme måte som øvrige bybusser.

– Det er gledelig at Oslos første batteridrevne busser er på vei, og viser at det ambisiøse målet vi har gitt Ruter om at hele kollektivtrafikken i Oslo og Akershus skal være fornybar i 2020, er realistisk. Dette bidrar til at flere av Oslos innbyggere kan ta gode miljøvennlige valg når de skal få hverdagen til å gå opp, sier byrådsleder Raymond Johansen.

– Jeg gleder meg stort til å få de første elektriske bussene til byen. Oslofolk er allerede svært fornøyde med kollektivtilbudet i hovedstaden, og med stillegående og utslippsfrie elbusser kommer kollektivtilbudet i Oslo til å bli enda mer attraktivt. Utslippsfri kollektivtransport er en viktig del av arbeidet for å sikre ren luft i byen og halvere Oslos klimagassutslipp innen 2020, sier miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg.

Oppstart i 2017
Det er operatørene som kjøper elbussene, og som skal kjøre disse på linjer som er egnet med tanke på elbussenes rekkevidde. Operatørene jobber nå for fullt for å få elbussene i trafikk så raskt det lar seg gjøre i 2017.

Kostnadsrammen for denne toårige testen er 43 millioner kroner totalt. Elbusstesten finansieres primært gjennom budsjettmidler fra Oslo kommune og Akershus fylkeskommune, samt med belønningsmidler og støtte fra Enova.

Tre operatører, seks elbusser, ulike teknologier
Unibuss Solaris Linje 74Unibuss skal teste to 12 meters batterielektriske busser som skal kjøre på linje 74, mellom Vika og Mortensrud. Bussene skal hurtiglades underveis med pantograflading på begge endestopp. Det gjør at bussene kan ha et mindre batteri og dermed flere sitteplasser å tilby til de reisende.

–  Vi i Unibuss har jobbet målrettet i flere år sammen med Ruter for å få i gang denne testen i Oslo. Vi er utrolig stolte av det vi kan presentere for de reisende i dag. At Enova har valgt å gi økonomisk støtte til testen på linje 74, er en god anerkjennelse. Våre valgte leverandører av buss og ladeinfrastruktur har god erfaring fra lignende prosjekter, og bussen vi kjøper inn er kåret til «Bus of the year 2017». Nå gleder vi oss stort til å kunne tilby elbusser som en del av løsningen for fremtidens kollektivtransport i hovedstaden, sier administrerende direktør i Unibuss Øystein Svendsen.

Nobina skal teste to 18 meters batterielektriske leddbusser, med lading på bussanlegget på Jernkroken.

Norgesbuss skal kjøre med to batterielektriske busser på linje 60, som går mellom Vippetangen og Tonsenhagen.
Fakta om testingen
• Unibuss: To batterielektriske busser fra Solaris på 12 meter. Batterikapasitet på 74 kWh. Hurtiglading med pantograf fra Siemens på endestopp i Vika og på Mortensrud på linje 74 (Østensjøkontrakten).
• Oppstart test innen utgangen av november 2017, med to års varighet.

Kontaktinformasjon
Kommunikasjonssjef Ina Helen Østby 48154148, ina.helen.ostby@unibuss.no

 


Unibuss Tur kjøper turbussvirksomheten i Moss Turbiler.
(Oslo 2.desember 2016)

Turbussdriften vil fortsette som i dag, da Unibuss overtar alle kundeavtaler, sjåfører og driftssjef i turbussvirksomheten, lokalene og de fleste av bussene til Moss Turbiler fra 1.1.2017.

Unibuss er et av de største busselskapene i Østlandsområdet, og tilbyr miljøvennlig og moderne kollektivtransport. Siden 2010 har Unibuss Tur og Moss Turbiler samarbeidet om turbusskjøring. For kundene vil ikke skifte i eierskapet til turbussvirksomheten ha noen praktisk betydning, da det vil være de samme bussene og samme sjåførene som i dag.

Unibuss-tur

– Moss Turbiler har de siste 13 årene blitt en viktig aktør i turbussmarkedet i Østfold og Follo. Østlandsområdet er strategisk viktig for Unibuss, og vi har fulgt utviklingen i turbussmarkedet i Østfold og Follo med stor interesse den siste tiden. Nå ser vi frem til å ønske nye passasjerer velkommen om bord med oss, og vil strekke oss langt for å gi deg som reiser med oss en best mulig reiseopplevelse, sier Kjell Knarbakk, daglig leder i Unibuss Tur.

Moss Turbiler holder til i moderne lokaler i Son, som Unibuss Tur nå overtar når de kjøper turbussvirksomheten i selskapet med virkning fra 1.1.2017. Moss Turbiler AS vil skifte navn fra overtagelsestidspunktet.

Dag Oppegaard i Moss Turbiler vil bli med videre i Unibuss Tur og få en rolle knyttet til salg, markedsføring og videre utvikling av virksomheten.

– Vi har samarbeidet godt med Unibuss Tur i flere år, og jeg er glad for at de nå ønsker å overta ansvaret for turbussvirksomheten. Jeg ser frem til å bistå videre også etter overtakelsen, sier Dag Oppegaard i Moss Turbiler.

Avtalen skal behandles endelig i Unibuss’ styre i desember.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Ina Helen Østby, kommunikasjonssjef i Unibuss, + 47 481 54 148, ina.helen.ostby@unibuss.no

Fakta om Unibuss Tur: http://unibusstur.no/om-oss/
Fakta om Moss Turbiler: http://www.mtbuss.no/Om-oss

 

 


Reisende nummer 1.000 med Østkantens egen flybuss
(Oslo 4.oktober 2016)

Tom Davies kan glede seg over å kjøre gratis med OSL-ekspressen ut året. Slik er det når man tilfeldigvis er reisende nummer 1 000 med den nye, lokale flybussen OSL-ekspressen. Å kunne ta flybussen direkte fra Bøler til Riga, Tveita til Italia, eller Østkanten til resten av verden har slått godt an, og allerede etter en drøy ukes drift passerte antall reisende med OSL-ekspressen 1.000.

Da passasjer Tom Davies gikk på OSL-ekspressen på holdeplass Munkelia tirsdag ettermiddag, visste han lite om at representanter fra Unibuss stod å lurte i på noen holder plasser lenger framme på ruta. Davies som tok OSL-ekspressen til Gardermoen, for å fly videre til Storbritannia var nemlig passasjer nummer 1 000 på Østkantens egen flybuss.

– Dette nye tilbudet er veldig fint for oss som bor på Østkanten. Vi har savnet et slikt tilbud, sa en fornøyd Davies.

Av daglig leder i Unibuss Ekspress, Kjell Knarbakk, fikk Davies overrakt blomster og gavekort på gratis reise med OSL-ekspressen ut året.

Stor interesse for nytt flybusstilbud på Østkanten
OSL-ekspressen er godt synlig i landskapet, med slagordet «Østkantens egen flybuss» klistret over hele buss-siden. Mange langs traseen, Leirskallen – Lambertseter senter – Abildsø – Skullerud T – Bøler – Tveita – Furuset skole – Oslo Lufthavn Gardermoen, har fått med seg det nye tilbudet.

– Vi opplever stor interesse for det nye flybusstilbudet. Henvendelsene er mange, tilbakemeldingene fra de reisende og sjåførene er gode, og så langt har vi nye rekorder for antall reisende hver dag, sier Ina Helen Østby, kommunikasjonssjef i Unibuss, som står bak OSL-ekspressen.

Den populære flybussen har timesavganger, med direkterute fra Østkanten i Oslo til OSL Gardermoen.

– Sjåførene våre melder om svært mange fornøyde reisende, og vi har opplevd flere ganger at folk langs ruta står og vinker til bussen når vi kommer kjørende forbi, legger Østby til.

OSL-ekspressen utvider tilbudet med 10 nye holdeplasser
Østkantens egen flybuss utvider tilbudet med 10 nye holdeplasser fra og med onsdag 5.oktober etter ønske fra kundene.

– Utvidelsen av antall holdeplasser gjør at du mulig får din lokale flybuss enda nærmere stuedøren din, sier Østby.
Det er fortsatt den samme kjøretiden til Oslo Lufthavn Gardermoen.

Enkelte endringer i rutetilbudet grunnet pålegg fra Bymiljøetaten i Oslo
Oslo kommune ved Bymiljøetaten har gitt OSL-ekspressen pålegg om ikke å kjøre gjennom bussbommen ved Lindeberg T-bane. Dette medfører noen mindre endringer i traseen. Stoppestedene Lindeberg T-bane og Jeriko skole, blir ikke lenger betjent. Nye stoppesteder for OSL-ekspressen er i stedet Eftasåsen, Trasopveien og Furuset skole.

– Vi beklager de ulempene dette vil medføre for våre reisende. Det er som er positivt, er at vi allerede har fått mange gode innspill fra de reisende via sosiale medier eller direkte til sjåførene om ønskede tilpasninger. Vi er lydhøre for gode ideer, avslutter Østby.

Vedlagte illustrasjoner kan benyttes fritt.

IMG_3932

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG_3929

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG_3927

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For ytterligere informasjon, kontakt:
Ina Helen Østby, kommunikasjonssjef i Unibuss
Telefon: 481 54 148
E-post: ina.helen.ostby@unibuss.no

Fakta om OSL-ekspressen:
– Nytt flybusstilbud fra Oslos Østkant til OSL Gardermoen.
– Første avgang var kl. 03.45 fredag 23. september 2016.
– OSL-ekspressen kjøres av Unibuss Ekspress, som også kjører flybusser til Værnes, Rygge og Torp.
– Direkteavganger hver time, de reisende slipper å bytte transportmiddel underveis på reisen til OSL.
– Satser på å være den lokale flybussruten for Østkanten til Gardermoen.
– Billettene er aller billigst når de kjøpes direkte på nettsiden til OSL-ekspressen.
– Alle holdeplasser og mer fakta om OSL-ekspressen finnes på nettsiden oslekspressen.no.

 

 

 

På fredag får Østkanten sin egen flybuss!
(Oslo 20.september 2016)

Skal du reise fra Bøler til Riga, fra Lindeberg til Bergen? Fredag 23. september starter OSL-ekspressen å kjøre, som det første og per tid det eneste flybusstilbudet fra Østkanten i Oslo til Oslo Lufthavn Gardermoen.
– Vi har jobbet lenge med å lage et best mulig ruteopplegg for de som bor og jobber på Østkanten og trenger transport til Gardermoen. Det er på høy tid at Østkanten får sin egen flybuss! sier Ina Helen Østby, kommunikasjonssjef i Unibuss.

Flybussen får timesavganger, og direkterute fra Østkanten i Oslo til resten av verden via Oslo Lufthavn. OSL-ekspressen kjører strekningen Leirskallen – Lambertseter – Abildsø – Skullerud – Bøler – Tveita – Lindeberg – Oslo Lufthavn Gardermoen.

OSL-ekspressen– Strekningen mellom Lambertseter, Skullerud og Lindeberg er den eneste «korridoren» i hele hovedstaden som ikke har tilbud om direktetransport til OSL. Det ønsker vi å gjøre noe med, og vi er glade for å allerede fra førstkommende fredag kunne tilbyd alle en god, lokal, flybuss, sier Ina Helen Østby, kommunikasjonssjef i Unibuss.

OSL-ekspressen satser på å være den lokale flybussruten for Østkanten til Gardermoen.

– Vi har stor tro på markedet i dette området, og ser frem til å bringe de reisende direkte fra stuedøren til resten av verden. Vi håper mange gleder seg til å slippe å bytte transportmiddel underveis på reisen til Gardermoen, sier Østby.

Billige billetter
OSL-ekspressen vil gi den raskeste reiseveien med kollektivtransport fra Østkanten til Gardermoen. Første buss starter klokken 03.45 hver dag uken i gjennom, og har avganger en gang i timen. En billett vil koste 150 kroner ved kjøp på nett, og 180 kroner ved kjøp om bord på bussen. I tillegg er det honnørrabatt og billige returbilletter fra Gardermoen til Østkanten. Barn under 12 år kjører gratis.

OSL-ekspressen kjøres av Unibuss Ekspress, som også kjører flybusser til Værnes, Rygge og Torp.

Alle holdeplasser og mer fakta om OSL-ekspressen finnes på nettsiden oslekspressen.no. Vedlagte illustrasjoner kan benyttes fritt.

Invitasjon: I morgen vil bussene bli foliert, og det pågår føreropplæring av bussjåførene som skal kjøre OSL-ekspressen. Dere er hjertelig velkommen til å være med på dette. Si ifra hvis det er interessant å prøvekjøre ruten, så får dere bli med ut på prøvetur.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Ina Helen Østby, kommunikasjonssjef i Unibuss
Telefon: 481 54 148
E-post: ina.helen.ostby@unibuss.no

Vår visjon

Best sammen - kundens førstevalg
Unibuss skal være en lønnsom, konkurransedyktig, resultatorientert og effektiv virksomhet.
Unibuss skal være den foretrukne arbeidsgiveren i bransjen.

Trafikksikkerhet

Unibuss AS har gjennom mange år arbeidet med trafikksikkerhet og bygget opp bred erfaring og dybdekompetanse innen trafikksikkerhet. Nullvisjonen for drepte og alvorlig skadde er bærebjelken for vårt trafikksikkerhetsarbeid.

Bærekraftig og samfunnsbevisst

Unibuss AS er en miljøbedrift som tar utslipp og forurensning på alvor. Vi har en miljøpolicy med tilhørende miljøhandlingsplan og ble et miljøsertifisert konsern i 2008.