70 nye batterielektriske busser til Oslo neste år
(12.04.2018) 70 batterielektriske busser fases inn i drift i Oslo i 2019. En stadig grønnere kollektivtransport vil sette sitt preg på Oslo, som er europeisk miljøhovedstad neste år. Unibuss, Nobina og Norgesbuss skal anskaffe og kjøre de nye elektriske bussene på totalt 13 bussruter i Oslo. – Jeg er opptatt av å gjøre det attraktivt å reise miljøvennlig og la bilen stå. At vi i 2019 får hele 70 nye flotte elbusser på de tunge bussrutene i Oslo vil bidra til renere luft, mindre støy, og ikke minst en enda mer behagelig reise. Jeg gleder meg stort og dette blir en flott markering av Oslos år som Europas miljøhovedstad, sier miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg.


På Europakartet
Som europeisk miljøhovedstad i 2019 vil Oslo vise frem et miljøvennlig kollektivtilbud der elbussene setter sitt preg på hovedstaden. Oslo vil neste år med sin storsatsing på elbusser, plassere seg på Europakartet. Denne bestillingen er stor i europeisk sammenheng, og Oslo får den største flåten av elektriske leddbusser i Norden. Med de seks elbussene som allerede kjører i pilot, vil Oslo i 2019 ha totalt 76 elbusser, hvorav 52 er leddbusser.


Utslippsfritt i 2028
I år feirer Ruter sitt tiårsjubileum, og konstaterer rekordmange reisende i inngangen til jubileumsåret. Hele 371 millioner påstigninger med buss, trikk, T-bane, tog og båt ble gjennomført. Det var en økning på 5,9 prosent, som også betyr færre personbilreiser og lavere utslipp. I løpet av de neste ti årene har Ruter som mål at kollektivtransporten i hovedstadsområdet skal være utslippsfri. Det innebærer en omlegging av alle busser, båter og spesialtransporten.– Ved å sette inn 70 elbusser i ordinær drift neste år, tar Ruter sammen med Unibuss, Norgesbuss og Nobina et viktig steg på veien mot en utslippsfri kollektivtransport. Dette er et resultat av en politisk satsing på miljøtiltak og en felles vilje til å få på plass fremtidsrettet og utslippsfri kollektivtransport raskest mulig. Å få flere elbusser i drift vil gi oss alle verdifull læring, og det trenger vi når vi fremover skal iverksette busskontrakter med 100 prosent utslippsfritt materiell, sier administrerende direktør i Ruter Bernt Reitan Jenssen.


Benytter endringsordrer for å øke innfasingshastigheten
For å etablere en større flåte med elbusser i Oslo og opparbeide nødvendig erfaring for alle involverte parter, har Ruter inngått avtale med Unibuss, Nobina og Norgesbuss. Hensikten er å bytte ut dieselbusser med elbusser raskere enn kontraktene tilsier ved å ta i bruk endringsordrer på eksisterende kontrakter. Startskuddet for elektrifiseringen gikk i november i fjor, da den toårige piloten med seks elbusser startet opp på linje 31, 60 og 74. Det er de samme busselskapene som er med på denne storsatsingen på elektriske busser.


Nordens største flåte med elektriske leddbusser
I løpet av våren 2019 setter Unibuss totalt 40 nye elbusser i trafikk i Oslo. Selskapet kjøper inn 30 elektriske leddbusser, som skal kjøre på linje 20, 21, 28, 34, 37 og 54 i Indre by i Oslo. Bussene skal lades på bussgarasjen på Alnabru.I tillegg anskaffer Unibuss ytterligere ti elbusser som settes inn på linje 74. På denne linjen kjører det i dag to elektriske busser i pilotdrift. Denne linjen blir dermed helelektrisk. Bussene skal fortsatt lades ved hjelp av pantograf, såkalt underveislading, på endeholdeplassene på Mortensrud og i Vika.– Unibuss kjører over 60 prosent av all busstrafikk i Oslo, og det er viktig for oss å jobbe for et bedre miljø i hovedstaden. Med denne betydelige satsingen, vil vi se en sterk nedgang i utslipp av skadelige avgasser. Vi har nå plassert Oslo tydelig på kartet som miljøhovedstad, sier Øystein Svendsen, administrerende direktør i Unibuss, som ser frem til et videre godt samarbeid med Ruter.


Mer elektrisitet på Norges mest brukte busslinje
Linje 31 har som Norges mest trafikkerte busslinje 50 000 passasjerer per dag. Norges to første elektriske leddbusser kjører mellom Grorud og Snarøya i dag, og i løpet av våren neste år kommer det etter planen 20 nye elektriske leddbusser på denne linjen. Disse lades på bussanlegget på Jernkroken.– I Nobina er vi både stolte og glade for å sette et enda grønnere preg på Oslo i samarbeid med Ruter. Oslo vil få den største flåten av elektriske leddbusser i Norden, og vi vil med denne satsingen på linje 31 tilby nærmere 50 000 passasjerer elektriske, stillegående og utslippsfrie reiser hver dag, sier Nobinas administrerende direktør Jan Volsdal.

Linje 60 blir helelektrisk
Norgesbuss vil sette inn ti elbusser på linje 33, 60, 62, 63 og 66 våren 2019. På linje 60 mellom Vippetangen og Tonsenhagen kjører det to elbusser i pilot fra før. Denne linjen blir nå helelektrisk, og bussene vil lade via pantografen på Vippetangen. I tillegg blir det depotlading på bussgarasjen i Persveien.

– Norgesbuss er godt fornøyd med at Ruter satser på elektrifisering av bussene i høyt tempo, og at vi får muligheten til å innføre ytterligere ti batterielektriske busser. Bussene er nullutslippsbusser og vil driftes med 100 prosent fossilfri elektrisitet. Dette gir et godt bidrag til mer miljøvennlig kollektivtransport, med lavere støynivå og en enda bedre kundeopplevelse, sier administrerende direktør Atle Rønning i Norgesbuss.

Elektrifisering billigere på sikt
Kostnadsrammen på å sette inn 70 elbusser med tilhørende infrastruktur er på inntil 850 MNOK i perioden 2019-2029. I denne summen ligger merkostnad for anskaffelse og drift av elbuss, infrastruktur til lading og strøm, i tillegg til omstillingskostnader knyttet til at ny teknologi tas i bruk.

Omlegging til utslippsfrie løsninger koster foreløpig mer fordi elbussene er dyrere å kjøpe inn. Dette kostnadsbildet er i kontinuerlig endring ettersom markedet kan tilby stadig bedre batterier med lenger rekkevidde til en stadig lavere pris. I rapporten «utslippsfri kollektivtransport i Oslo og Akershus» har Ruter beregnet at spesialtransporten kan bli utslippsfri i 2022, båtene i 2024 og hele bussflåten i 2028. Beregningene er basert på når kontrakter skal fornyes, kompetanse som kreves for å gjennomføre omstillingen, tilgjengelig utslippsfritt materiell på markedet, samt kostnader på materiell og infrastruktur.

Kontaktinformasjon
Byråd for miljø og samferdsel: Lan Marie Berg:
Kommunikasjonsrådgiver Kristin Stormo: 48 15 51 34, kristin.stormo@byr.oslo.kommune.no
Nobina: Adm.direktør Jan Volsdal: 92 84 38 35, Jan.volsdal@nobina.no
Norgesbuss: Adm. direktør Atle Rønning: 99 36 22 00, atle.ronning@norgesbuss.no
Unibuss: Kommunikasjonssjef Ina Helen Østby: 48 15 41 48, ina.helen.ostby@unibuss.no
Ruter: Kommunikasjonssjef Gro Janborg: 40 00 15 18, presse@ruter.no

 

 

Første Elbuss i drift

Unibuss har satt den første elbussen i trafikk
Mandag 18. desember kjørte Unibuss med sin første elbuss fra Mortensrud til Vika i Oslo. Denne testen vil gi relevant læring med kjøring i bakker opp mot Ekeberg og kjøring i tettbygde strøk.


– Endelig har vi plugget i stikkontakten på de første elbussene våre på linje 74. Vi er glade for å kunne tilby de reisende et langt mer stillegående og komfortabelt reisetilbud, og håper bussene faller i smak hos passasjerene. Unibuss har stor tro på at elbusser er fremtidens kollektivløsning, og ser frem til å få gode erfaringer med drift av elbuss, sier Øystein Svendsen, administrerende direktør i Unibuss.


Så langt er 59 prosent av kollektivtransportens energibruk fornybar, og målet er en raskest mulig overgang til utslippsfrie løsninger.


– Totalt sett vil vi få en bred læringsplattform med ulik kompetanse og driftserfaring i disse elbusspilotene, med seks elbusser og tre ulike ladeløsninger. Det gir oss verdifull erfaring som vi tar med oss når bybussene skal elektrifiseres, sier prosjektleder for elbuss i Ruter Jon Stenslet.Norges første underveislading av buss
Med første elektriske leddbuss på veien, har alle de tre operatørene som deltar i Oslos elbusspilot, startet kjøring med elbuss i ordinær rute. Unibuss og et annet busselskap benytter i sin pilot underveislading med pantograf, og det er første gang at det tas i bruk i ordinær drift i Norge.Fakta om elbusspilotene
• Elbusspilotene har to års varighet.
• Samlet kostnadsramme for pilotene er på 43 millioner kroner totalt.
• Elbuss har i dag ca. dobbel pris av ordinær dieselbuss, med betydelig lavere drivstoffkostnader• Oppstart kjøring på linje 74 mandag 18. desember 2017.
• Linje 74 går mellom Mortensrud T og Vika, som er en rute på ca. 15 km.
• I piloten skal det kjøres med to batterielektriske busser fra Solaris på 12 meter.
• Batterikapasiteten er på 75 kWh.
• Forventet rekkevidde er 45 – 65 km avhengig av temperatur og føreforhold.
• Hurtiglading på endeholdeplassen på Mortensrud T og etter hvert i Vika i cirka 5-8 minutter med 300kW via pantograf fra Siemens.Kontaktinformasjon
Kommunikasjonssjef Ina Helen Østby: 48 15 41 48, ina.helen.ostby@unibuss.no

 

 

Gode resultater med biogass
(14.12.17) I juli 2016 ble 55 splitter nye biogassbusser satt i trafikk i forbindelse med det nye anbudet i Tønsberg og omegn. Unibuss forpliktet seg i anbudet til å kjøre minimum 70 prosent av de årlige rutekilometrene med biogass som drivstoff. Så langt har Unibuss innfridd forpliktelsen med god margin.


I løpet av de første 10 månedene i 2017 er resultatet 74,8 % totalt noe vi i Vestfold kollektivtrafikk selvfølgelig er veldig godt fornøyd med.


-Dette nyter innbyggere i Vestfold godt av i form av betydelig reduksjon i utslipp av skadelige avgasser, færre sotpartikler og nitrogenforbindelser enn ved bruk av vanlige dieselbusser, sier Markedsdirektør Trond Myhre i Vestfold kollektivtrafikk.– Vestfold er langt fremme i satsningen på et miljøvennlig busstilbud, og det er vi i Unibuss svært stolte av å være en del av. Bussene som Unibuss kjøpte inn i 2016 kjører på biogass produsert lokalt i Vestfold. Vi har bare positive erfaringer med å kjøre busser på «kortreist» biogass. For Unibuss er det viktig å tilby de reisende et miljøvennlig, komfortabelt og pålitelig kollektivtilbud. Derfor er vi glade for at de nye bussene som kjører på biogass er driftsstabile og pålitelige. Unibuss hadde fra tidligere god erfaring med bruk av biogass og biodiesel på våre busser andre steder i Norge sier kommunikasjonssjef Ina Helen Østby hos Unibuss.Biogassbussene i Vestfold kjører på biogass fra Den Magiske Fabrikken (Greve biogass), som er laget av kildesortert matavfall og husdyrgjødsel fra landbruket i Vestfold og tilfører dermed ikke ny CO₂. Biogass er så godt som 100 % fornybart og er det mest miljøvennlige man kan fylle på tanken av drivstofftypene som foreløpig er kommersielt tilgjengelige.Vestfold kollektivtrafikk vil fortsatt ha fokus på at målene nås i fremtiden og fortsette det gode samarbeidet sammen med Unibuss.For mer informasjon, kontakt:
Trond Myhre, markedsdirektør, Vestfold kollektivtrafikk (VKT), mobil: 932 39 400 / e post: trond.myhre@vkt.no
Ina Helen Østby, kommunikasjonssjef Unibuss, mobil 481 54 148 / e post ina.helen.ostby@sporveien.com

 

 

Oslo har fått sine første elbusser, og elektrifiseringen er i gang
(30.11.2017) Fem batterielektriske busser er på plass i Oslo, og klargjøres nå for å kjøre i trafikk. Elektrisk leddbuss og underveislading testes for første gang i Norge når tre operatører skal kjøre med to busser hver på tre linjer med tre ulike ladesystemer i en to års pilot. Elektrifiseringen av bussparken i Oslo er dermed i gang, og disse pilotene vil gi verdifull læring til videre utrulling av elbusser.Pilotene med elbusser gjøres av Nobina, Norgesbuss og Unibuss på velkjente linjer i Oslo. Operatørene signerte i januar endringsordrer for kjøring med to elektriske busser hver i en toårig test, og målet har vært å komme i gang med testing innen utgangen av november i år. Oslo kommune og Akershus fylkeskommune står for hovedfinansiering, i tillegg til en andel fra operatørene, og noe støtte fra Enova.I disse pilotene vil underveislading med pantograf benyttes for første gang i ordinær drift i Norge. Det er også første gang at batterielektrisk leddbuss kjører i Norge.– Oslo skal være en by praktisk talt uten klimagassutslipp i 2030, sier miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg. Vi jobber hardt for at Oslolufta skal bli renere og sunnere å puste inn. Et enda bedre kollektivtilbud er en viktig del av løsningen på byens miljø- og klimautfordringer. Flere må velge buss, trikk, tog og bane framfor privatbilen. Men også kollektivtrafikken må bli utslippsfri! Derfor er det så bra at Ruter nå setter elbusser inn i ordinær rutetrafikk.Hjerte for byen
Så langt er 59 prosent av kollektivtransportens energibruk fornybar, og målet er en raskest mulig overgang til utslippsfrie løsninger. Bybussene står øverst på listen for å sikre en så smidig overgang som mulig, i takt med hvor tidlig markedet kan levere elbusser som passer både til bykjøring og til regiontrafikk. Som europeisk miljøhovedstad i 2019, vil Oslo vise frem et miljøvennlig kollektivtilbud med flere elbusser på plass.– Bussene er her, og testing er i gang, så nå ligger alt til rette for at vi snart kan invitere kundene om bord til en fredelig busstur med elektrisk buss på linje 31, 60 og 74. Vårt hjerte for byen og folkene som bor her, vil være godt synlig på disse bussene. Jeg håper selvfølgelig at kundene våre også vil sette pris på disse stillegående miljøbussene, sier administrerende direktør i Ruter Bernt Reitan Jenssen.De første kinesiske leddbussene i Europa
Kinesiske BYD leverer sine første elektriske leddbusser til Europa, når Nobina setter inn to 18 meters batterielektriske leddbusser på linje 31. Det er landets tyngste busslinje, mellom Snarøya og Grorud. Leddbussene har en batterikapasitet på 270 kWh, så bussene kan kjøre langt mellom hver lading. Bussene lades på bussdepotet til Nobina på Jernkroken.– Vi er glade for å få være med på å drive frem det grønne skiftet i Oslo og bidra til bærekraftige og nyskapende bussløsninger. Det er spennende å være først ute i Europa til å teste batterielektriske leddbusser fra Kina, sier administrerende direktør Jan Volsdal i Nobina.«Bus of the year»
Både Unibuss og Norgesbuss har valgt «Bus of the year 2017» fra Solaris, som er 12 meters elbusser med endestopplading. De to bussene til Unibuss har en batterikapasitet på 75 kWh, og de skal settes inn på linje 74. Siemens leverer ladestasjon med pantograf på lademasten, og den vil først bli installert på Mortensrud og etter hvert i Vika.– Unibuss er glad for å delta i Oslos satsing på nullutslippsbusser. Elektrisk busser forurenser ikke, er stillegående og gjør kollektivtrafikken enda mer miljøvennlig og komfortabel for de reisende. Vår deltagelse er et resultat av politisk satsning på miljø i Oslo, et tett samspill med Ruter, støtte fra Enova og solide leveranser fra Solaris og Siemens. Unibuss ser frem til videre utrulling av elektriske busser i Oslo som miljøhovedstad sammen med våre gode samarbeidspartnere, sier administrerende direktør i Unibuss, Øystein Svendsen.Norgesbuss har valgt et større batteri, med en kapasitet på 125 kWh, for å kunne kjøre lenger mellom hver lading. Det store batteriet gir noen færre seter bak i bussene. Forventet ladetid på endeholdeplassen på Vippetangen er 6-8 minutter. Schunk har levert pantografen som er festet til taket på bussen, mens Eko Energetyka er ansvarlig for ladepunktet på Vippetangen.– Gratulerer til Oslo med startskuddet for elektrifisering av busslinjene i byen. Norgesbuss er stolt og godt fornøyd med å kunne sette i drift to batterielektriske busser i Oslo i løpet av kort tid. Vi har jobbet i lang tid med planlegging og forberedelser. Den siste tidens anleggsarbeid har vært intens, og både offentlige etater, Ruter, entreprenør og bussleverandør har vært involvert, sier administrerende direktør Atle Rønning i Norgesbuss.Verdifull læring med tanke på videre utrulling
– Det er utrolig spennende at operatørene har valgt ulike løsninger. Totalt sett vil vi få en bred læringsplattform med ulik kompetanse og driftserfaring. Denne læringen tar vi med oss i omleggingen vi står overfor der bybussene skal elektrifiseres, sier Reitan Jenssen.Testkjøring vil gi svar på bussenes driftsstabilitet og batterikapasitet, som vil avgjøre når bussene kan settes i ordinær drift på de aktuelle linjene. Ladeinfrastruktur på endeholdeplass skal også ferdigstilles. Målet er å få de første bussene ut i trafikk før jul.Fakta om elbusspilotene
• Unibuss: To batterielektriske busser fra Solaris på 12 meter, med 30 seter pluss førersete. Batterikapasitet på 75 kWh. Hurtiglading i cirka 5-8 minutter med 300kW via pantograf fra Siemens på endestopp på Mortensrud og etter hvert i Vika. Linje 74 er ca. 15 km lang mellom Vika og Mortensrud T. Linje 74 tilhører Østensjøkontrakten.
• Nobina: To batterielektriske leddbusser på 18 meter. Batterikapasitet på 270 kWh. Nattlading med 80kW for hver buss på bussanlegget på Jernkroken om natten og på dagtid mellom vognløp. Testes på linje 31E og 31 mellom Snarøya og Grorud T/Tonsenhagen, som er mellom 17-24 km lang. Linje 31 tilhører Oslo Vest kontrakten.
• Norgesbuss: To batterielektriske busser fra Solaris på 12 meter, med 28 seter pluss klappsete. Batterikapasitet på 125 kWh. Hurtiglading i 6-10 minutter med 400kW via pantograf på bussen fra Schunk og lademast fra Eko Energetyka på endeholdeplassen til linje 60 på Vippetangen. Linje 60 går mellom Vippetangen og Tonsenhagen, som er en rute på ca 12 km. Linje 60 tilhører Oslo Nordøst kontrakten.
• Elbusspilotene har to års varighet.
• Samlet kostnadsramme for pilotene er på 43 millioner kroner totalt.
• Elbusstesten finansieres primært gjennom budsjettmidler fra Oslo kommune og Akershus fylkeskommune, i tillegg til en andel fra operatørene og noe støtte fra Enova.
• De elektriske bussene vil ha installert USB, med mulighet for lading om bordKontaktinformasjon
Byråd for miljø og samferdsel: Lan Marie Berg:
Byrådssekretær Einar Wilhelmsen: 90 69 84 46, einar.wilhelmsen@oslo.kommune.no
Kommunikasjonsrådgiver Kristin Stormo: 48 15 51 34, kristin.stormo@byr.oslo.kommune.no
Nobina: Adm.direktør Jan Volsdal: 92843835, Jan.volsdal@nobina.no
Norgesbuss: Adm. direktør Atle Rønning: 99362200, atle.ronning@norgesbuss.no
Unibuss: Kommunikasjonssjef Ina Helen Østby: 48154148, ina.helen.ostby@unibuss.no
Ruter: Kommunikasjonssjef Gro Janborg: 40001518, presse@ruter.no 
 

Vår visjon

Best sammen - kundens førstevalg
Unibuss skal være en lønnsom, konkurransedyktig, resultatorientert og effektiv virksomhet.
Unibuss skal være den foretrukne arbeidsgiveren i bransjen.

Trafikksikkerhet

Unibuss AS har gjennom mange år arbeidet med trafikksikkerhet og bygget opp bred erfaring og dybdekompetanse innen trafikksikkerhet. Nullvisjonen for drepte og alvorlig skadde er bærebjelken for vårt trafikksikkerhetsarbeid.

Bærekraftig og samfunnsbevisst

Unibuss AS er en miljøbedrift som tar utslipp og forurensning på alvor. Vi har en miljøpolicy med tilhørende miljøhandlingsplan og ble et miljøsertifisert konsern i 2008.