Elbuss-signering4Vil bli Norges største på fossilfrie busser

(Oslo, 30.03.2017) Unibuss kjører allerede på hydrogen, biogass og biodiesel på mange av sine 750 busser på Østlandet. Nå går startskuddet for elbussrevolusjonen.

– Vi har ambisjoner om å kjøre buss i langt flere norske byer enn vi gjør i dag. I løpet av en fireårsperiode vil vi etablere oss utenfor Østlandsområdet. For å lykkes med det satser vi nå tungt på ny miljøteknologi som elbuss og gass. Det ser vi på som avgjørende for å lykkes med vår ambisiøse vekststrategi, sier Øystein Svendsen, administrerende direktør i Unibuss.

Unibuss har i dag signert bestillingene av to elbusser fra Solaris og ladeinfrastruktur fra Siemens. Når alt er på plass i løpet av høsten, settes bussene i trafikk på tungt trafikkerte linje 74 mellom Vika og Mortensrud i Oslo.

De to elbussene er del av en operatørdrevet test som blir gjort sammen med Ruter. Målet er å samle erfaringer med elektrisk bussdrift før man starter innfasingen av elbusser i hovedstaden i 2020.

Interessant prosjekt

Enova, som gir støtte til energitiltak i hele Norge, støtter Unibuss’ prosjekt med 4,5 millioner kroner. Det er vel anvendte penger, ifølge markedssjef Petter Hersleth.

– Elektrisk drift kommer for fullt i transportsektoren, og busser er intet unntak. Batterielektriske busser kan utgjøre en betydelig del av den norske bussflåten innen få år, men da er vi avhengige av prosjekter som viser at elbussene fungerer under faktiske forhold. Derfor er dette et veldig interessant og viktig teknologiprosjekt, sier han.

Seks ganger kraftigere ladestasjon enn til elbil

Unibuss har valgt Siemens som leverandør for et konsept med hurtiglading (pantograf) på endeholdeplassene og depotladning på bussgarasjen (der den lades over natten). Effekten på én ladestasjon er 300 kilowatt, som er seks ganger så kraftig som en hurtigladestasjon for elbil.

Når bussen er ute i trafikk, skjer ladingen med en ladearm som automatisk senkes ned på busstaket på endeholdeplassene.

– Bussene skal være fulladet og klare for avgang i løpet av fem til åtte minutter. Denne teknologien har for øvrig vært testet ut og vært i drift i Hamburg siden 2014. Tilsvarende løsning har også vært brukt på enkeltruter i Gøteborg og Stockholm. Nå gleder vi oss å vise hvordan dette fungerer sammen med Unibuss i Oslo, sier Christian Jahr i Siemens.

Årets buss i 2017

Bussene som skal kjøre på linje 74 er 12 meter lange Solaris-busser.

– Denne modellen er kåret til «Bus of the year» i 2017. Den er velutprøvd i Nord-Europa, og nå skal vi vise at elektriske busser fungerer bra også i Oslo, sier Sverre Skaar, administrerende direktør i Solaris Norge.

Han legger til at ladekonseptet gjør at man trenger en mindre batteripakke på bussen, som gir flere sitteplasser.

100 elbusser på veiene i 2020

Oslo satser tungt på elektriske busser. Det planlegges en større utrulling av elbusser i 2020, og i løpet av 2025 skal minst 60 prosent av bussparken være elektrisk. Den utviklingen ønsker Unibuss å være en stor del av.

Selskapet planlegger for øvrig også en test av to elbusser sammen med Opplandstrafikk på Lillehammer i løpet av 2018.

Elbuss står også på agendaen flere steder i Norge. Mange norske byer skal ta dem i bruk i løpet av noen år:

 • Trondheim planlegger innfasing av 40 elbusser i 2019
 • Kristiansand åpner for elbuss-drift
 • Tromsø åpner for elbuss-drift
 • Stavanger har allerede en håndfull elbusser i drift
 • Drammen skal kjøpe inn en håndfull elbusser i løpet av 2017

FAKTA

Hurtiglading av elbuss

Unibuss har valgt hurtiglading på endeholdeplassene levert av Siemens fordi:

 • Den samme bussen kan kjøres hele døgnet uten å tas ut av trafikk
 • Det er et helautomatisk system
 • Det er driftssikkert og har en oppetid på opptil 99,9 %
 • Det er utprøvd teknologi og er i drift flere steder i verden
 • Det krever en mindre batteripakke på bussen, som gir flere sitteplasser

Elbussene Unibuss har bestilt

 • Produsent: Solaris
 • Lengde: 12m
 • Bredde: 2,55m
 • Total høyde (med pantograf): 3,4m
 • Akselavstand: 5,9m
 • Ladesystem: Plug-in og Siemens pantograf
 • Batterier: Høy-energi 75 kWh LT
 • Seter: 31 (+ 2 klapp + fører)

Fakta om Unibuss

 • Et av landets største busselskaper
 • 1800 ansatte, hvorav 1500 er bussjåfører
 • 750 busser i daglig trafikk
 • Har en av landets mest miljøvennlige bussflåter, bestående av hydrogenbusser, biogassbusser, biodieselbusser og hybridbusser
 • Kjører rutebusser og skolebusser i Oslo, Akershus, Vestfold og Oppland, i tillegg til flybuss, ekspressbuss og turbuss

 

 

De første batterielektriske bussene på vei til Oslo

(11.01.2017) Testkjøring av seks batterielektriske elbusser vil ha oppstart i 2017. Da vil Oslos befolkning få mulighet til å kjøre med stillegående og utslippsfrie busser når Nobina, Norgesbuss og Unibuss skal teste kjøring med elbusser i Oslo, som del av Ruters testprogram for elbuss.

Elektriske busser– Vi rigger oss for kjøring med elektriske busser i fremtiden, og gjennomfører de neste årene et omfattende testprogram for elbuss. Finansiering av første fase er på plass, operatørene er klare, og har bestilt de første seks elektriske bussene, sier administrerende direktør i Ruter Bernt Reitan Jenssen.

Første del av testprogrammet har som mål å bygge kompetanse og driftserfaring hos operatørene. Testingen gjøres innenfor eksisterende kontrakter som Ruter har med Nobina, Norgesbuss og Unibuss. De tre operatørene skal i to år teste to batterielektriske busser hver på etablerte linjer som de allerede kjører i Oslo.

60 prosent elektriske busser i Oslo
– De neste årene skal vi skaffe oss solid erfaring med elektrisk bussdrift, slik at vi kan gi kundene et best mulig tilbud med stillegående, utslippsfrie busser i hovedstaden når den store utrullingen av elbusser i Oslo sentrum starter i 2020. Vi forventer at minst 60 prosent av bussene i Oslo by skal være elektriske i 2025. Vi har jobbet grundig over flere år for å modne alle deler av verdikjeden, som kreves for at dette fremtidsbildet skal bli reelt, forteller Reitan Jenssen.

Bussene vil bli synlige i bybildet, med tydelig profilering som gjør folk oppmerksomme på at bussen de kjører med er helelektrisk. Bussene vil for øvrig være utstyrt på samme måte som øvrige bybusser.

– Det er gledelig at Oslos første batteridrevne busser er på vei, og viser at det ambisiøse målet vi har gitt Ruter om at hele kollektivtrafikken i Oslo og Akershus skal være fornybar i 2020, er realistisk. Dette bidrar til at flere av Oslos innbyggere kan ta gode miljøvennlige valg når de skal få hverdagen til å gå opp, sier byrådsleder Raymond Johansen.

– Jeg gleder meg stort til å få de første elektriske bussene til byen. Oslofolk er allerede svært fornøyde med kollektivtilbudet i hovedstaden, og med stillegående og utslippsfrie elbusser kommer kollektivtilbudet i Oslo til å bli enda mer attraktivt. Utslippsfri kollektivtransport er en viktig del av arbeidet for å sikre ren luft i byen og halvere Oslos klimagassutslipp innen 2020, sier miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg.

Oppstart i 2017
Det er operatørene som kjøper elbussene, og som skal kjøre disse på linjer som er egnet med tanke på elbussenes rekkevidde. Operatørene jobber nå for fullt for å få elbussene i trafikk så raskt det lar seg gjøre i 2017.

Kostnadsrammen for denne toårige testen er 43 millioner kroner totalt. Elbusstesten finansieres primært gjennom budsjettmidler fra Oslo kommune og Akershus fylkeskommune, samt med belønningsmidler og støtte fra Enova.

Tre operatører, seks elbusser, ulike teknologier
Unibuss Solaris Linje 74Unibuss skal teste to 12 meters batterielektriske busser som skal kjøre på linje 74, mellom Vika og Mortensrud. Bussene skal hurtiglades underveis med pantograflading på begge endestopp. Det gjør at bussene kan ha et mindre batteri og dermed flere sitteplasser å tilby til de reisende.

–  Vi i Unibuss har jobbet målrettet i flere år sammen med Ruter for å få i gang denne testen i Oslo. Vi er utrolig stolte av det vi kan presentere for de reisende i dag. At Enova har valgt å gi økonomisk støtte til testen på linje 74, er en god anerkjennelse. Våre valgte leverandører av buss og ladeinfrastruktur har god erfaring fra lignende prosjekter, og bussen vi kjøper inn er kåret til «Bus of the year 2017». Nå gleder vi oss stort til å kunne tilby elbusser som en del av løsningen for fremtidens kollektivtransport i hovedstaden, sier administrerende direktør i Unibuss Øystein Svendsen.

Nobina skal teste to 18 meters batterielektriske leddbusser, med lading på bussanlegget på Jernkroken.

Norgesbuss skal kjøre med to batterielektriske busser på linje 60, som går mellom Vippetangen og Tonsenhagen.
Fakta om testingen
• Unibuss: To batterielektriske busser fra Solaris på 12 meter. Batterikapasitet på 74 kWh. Hurtiglading med pantograf fra Siemens på endestopp i Vika og på Mortensrud på linje 74 (Østensjøkontrakten).
• Oppstart test innen utgangen av november 2017, med to års varighet.

Kontaktinformasjon
Kommunikasjonssjef Ina Helen Østby 48154148, ina.helen.ostby@unibuss.no

 


Unibuss Tur kjøper turbussvirksomheten i Moss Turbiler.
(Oslo 2.desember 2016)

Turbussdriften vil fortsette som i dag, da Unibuss overtar alle kundeavtaler, sjåfører og driftssjef i turbussvirksomheten, lokalene og de fleste av bussene til Moss Turbiler fra 1.1.2017.

Unibuss er et av de største busselskapene i Østlandsområdet, og tilbyr miljøvennlig og moderne kollektivtransport. Siden 2010 har Unibuss Tur og Moss Turbiler samarbeidet om turbusskjøring. For kundene vil ikke skifte i eierskapet til turbussvirksomheten ha noen praktisk betydning, da det vil være de samme bussene og samme sjåførene som i dag.

Unibuss-tur

– Moss Turbiler har de siste 13 årene blitt en viktig aktør i turbussmarkedet i Østfold og Follo. Østlandsområdet er strategisk viktig for Unibuss, og vi har fulgt utviklingen i turbussmarkedet i Østfold og Follo med stor interesse den siste tiden. Nå ser vi frem til å ønske nye passasjerer velkommen om bord med oss, og vil strekke oss langt for å gi deg som reiser med oss en best mulig reiseopplevelse, sier Kjell Knarbakk, daglig leder i Unibuss Tur.

Moss Turbiler holder til i moderne lokaler i Son, som Unibuss Tur nå overtar når de kjøper turbussvirksomheten i selskapet med virkning fra 1.1.2017. Moss Turbiler AS vil skifte navn fra overtagelsestidspunktet.

Dag Oppegaard i Moss Turbiler vil bli med videre i Unibuss Tur og få en rolle knyttet til salg, markedsføring og videre utvikling av virksomheten.

– Vi har samarbeidet godt med Unibuss Tur i flere år, og jeg er glad for at de nå ønsker å overta ansvaret for turbussvirksomheten. Jeg ser frem til å bistå videre også etter overtakelsen, sier Dag Oppegaard i Moss Turbiler.

Avtalen skal behandles endelig i Unibuss’ styre i desember.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Ina Helen Østby, kommunikasjonssjef i Unibuss, + 47 481 54 148, ina.helen.ostby@unibuss.no

Fakta om Unibuss Tur: http://unibusstur.no/om-oss/
Fakta om Moss Turbiler: http://www.mtbuss.no/Om-oss

 

 


Reisende nummer 1.000 med Østkantens egen flybuss
(Oslo 4.oktober 2016)

Tom Davies kan glede seg over å kjøre gratis med OSL-ekspressen ut året. Slik er det når man tilfeldigvis er reisende nummer 1 000 med den nye, lokale flybussen OSL-ekspressen. Å kunne ta flybussen direkte fra Bøler til Riga, Tveita til Italia, eller Østkanten til resten av verden har slått godt an, og allerede etter en drøy ukes drift passerte antall reisende med OSL-ekspressen 1.000.

Da passasjer Tom Davies gikk på OSL-ekspressen på holdeplass Munkelia tirsdag ettermiddag, visste han lite om at representanter fra Unibuss stod å lurte i på noen holder plasser lenger framme på ruta. Davies som tok OSL-ekspressen til Gardermoen, for å fly videre til Storbritannia var nemlig passasjer nummer 1 000 på Østkantens egen flybuss.

– Dette nye tilbudet er veldig fint for oss som bor på Østkanten. Vi har savnet et slikt tilbud, sa en fornøyd Davies.

Av daglig leder i Unibuss Ekspress, Kjell Knarbakk, fikk Davies overrakt blomster og gavekort på gratis reise med OSL-ekspressen ut året.

Stor interesse for nytt flybusstilbud på Østkanten
OSL-ekspressen er godt synlig i landskapet, med slagordet «Østkantens egen flybuss» klistret over hele buss-siden. Mange langs traseen, Leirskallen – Lambertseter senter – Abildsø – Skullerud T – Bøler – Tveita – Furuset skole – Oslo Lufthavn Gardermoen, har fått med seg det nye tilbudet.

– Vi opplever stor interesse for det nye flybusstilbudet. Henvendelsene er mange, tilbakemeldingene fra de reisende og sjåførene er gode, og så langt har vi nye rekorder for antall reisende hver dag, sier Ina Helen Østby, kommunikasjonssjef i Unibuss, som står bak OSL-ekspressen.

Den populære flybussen har timesavganger, med direkterute fra Østkanten i Oslo til OSL Gardermoen.

– Sjåførene våre melder om svært mange fornøyde reisende, og vi har opplevd flere ganger at folk langs ruta står og vinker til bussen når vi kommer kjørende forbi, legger Østby til.

OSL-ekspressen utvider tilbudet med 10 nye holdeplasser
Østkantens egen flybuss utvider tilbudet med 10 nye holdeplasser fra og med onsdag 5.oktober etter ønske fra kundene.

– Utvidelsen av antall holdeplasser gjør at du mulig får din lokale flybuss enda nærmere stuedøren din, sier Østby.
Det er fortsatt den samme kjøretiden til Oslo Lufthavn Gardermoen.

Enkelte endringer i rutetilbudet grunnet pålegg fra Bymiljøetaten i Oslo
Oslo kommune ved Bymiljøetaten har gitt OSL-ekspressen pålegg om ikke å kjøre gjennom bussbommen ved Lindeberg T-bane. Dette medfører noen mindre endringer i traseen. Stoppestedene Lindeberg T-bane og Jeriko skole, blir ikke lenger betjent. Nye stoppesteder for OSL-ekspressen er i stedet Eftasåsen, Trasopveien og Furuset skole.

– Vi beklager de ulempene dette vil medføre for våre reisende. Det er som er positivt, er at vi allerede har fått mange gode innspill fra de reisende via sosiale medier eller direkte til sjåførene om ønskede tilpasninger. Vi er lydhøre for gode ideer, avslutter Østby.

Vedlagte illustrasjoner kan benyttes fritt.

IMG_3929

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG_3927

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For ytterligere informasjon, kontakt:
Ina Helen Østby, kommunikasjonssjef i Unibuss
Telefon: 481 54 148
E-post: ina.helen.ostby@unibuss.no

Fakta om OSL-ekspressen:
– Nytt flybusstilbud fra Oslos Østkant til OSL Gardermoen.
– Første avgang var kl. 03.45 fredag 23. september 2016.
– OSL-ekspressen kjøres av Unibuss Ekspress, som også kjører flybusser til Værnes, Rygge og Torp.
– Direkteavganger hver time, de reisende slipper å bytte transportmiddel underveis på reisen til OSL.
– Satser på å være den lokale flybussruten for Østkanten til Gardermoen.
– Billettene er aller billigst når de kjøpes direkte på nettsiden til OSL-ekspressen.
– Alle holdeplasser og mer fakta om OSL-ekspressen finnes på nettsiden oslekspressen.no

Vår visjon

Best sammen - kundens førstevalg
Unibuss skal være en lønnsom, konkurransedyktig, resultatorientert og effektiv virksomhet.
Unibuss skal være den foretrukne arbeidsgiveren i bransjen.

Trafikksikkerhet

Unibuss AS har gjennom mange år arbeidet med trafikksikkerhet og bygget opp bred erfaring og dybdekompetanse innen trafikksikkerhet. Nullvisjonen for drepte og alvorlig skadde er bærebjelken for vårt trafikksikkerhetsarbeid.

Bærekraftig og samfunnsbevisst

Unibuss AS er en miljøbedrift som tar utslipp og forurensning på alvor. Vi har en miljøpolicy med tilhørende miljøhandlingsplan og ble et miljøsertifisert konsern i 2008.