Unibuss har satt den første elbussen i trafikk
Mandag 18. desember kjørte Unibuss med sin første elbuss fra Mortensrud til Vika i Oslo. Denne testen vil gi relevant læring med kjøring i bakker opp mot Ekeberg og kjøring i tettbygde strøk.


– Endelig har vi plugget i stikkontakten på de første elbussene våre på linje 74. Vi er glade for å kunne tilby de reisende et langt mer stillegående og komfortabelt reisetilbud, og håper bussene faller i smak hos passasjerene. Unibuss har stor tro på at elbusser er fremtidens kollektivløsning, og ser frem til å få gode erfaringer med drift av elbuss, sier Øystein Svendsen, administrerende direktør i Unibuss.


Så langt er 59 prosent av kollektivtransportens energibruk fornybar, og målet er en raskest mulig overgang til utslippsfrie løsninger.


– Totalt sett vil vi få en bred læringsplattform med ulik kompetanse og driftserfaring i disse elbusspilotene, med seks elbusser og tre ulike ladeløsninger. Det gir oss verdifull erfaring som vi tar med oss når bybussene skal elektrifiseres, sier prosjektleder for elbuss i Ruter Jon Stenslet.Norges første underveislading av buss
Med første elektriske leddbuss på veien, har alle de tre operatørene som deltar i Oslos elbusspilot, startet kjøring med elbuss i ordinær rute. Unibuss og et annet busselskap benytter i sin pilot underveislading med pantograf, og det er første gang at det tas i bruk i ordinær drift i Norge.Fakta om elbusspilotene
• Elbusspilotene har to års varighet.
• Samlet kostnadsramme for pilotene er på 43 millioner kroner totalt.
• Elbuss har i dag ca. dobbel pris av ordinær dieselbuss, med betydelig lavere drivstoffkostnader• Oppstart kjøring på linje 74 mandag 18. desember 2017.
• Linje 74 går mellom Mortensrud T og Vika, som er en rute på ca. 15 km.
• I piloten skal det kjøres med to batterielektriske busser fra Solaris på 12 meter.
• Batterikapasiteten er på 75 kWh.
• Forventet rekkevidde er 45 – 65 km avhengig av temperatur og føreforhold.
• Hurtiglading på endeholdeplassen på Mortensrud T og etter hvert i Vika i cirka 5-8 minutter med 300kW via pantograf fra Siemens.Kontaktinformasjon
Kommunikasjonssjef Ina Helen Østby: 48 15 41 48, ina.helen.ostby@unibuss.no

 

 

Gode resultater med biogass
(14.12.17) I juli 2016 ble 55 splitter nye biogassbusser satt i trafikk i forbindelse med det nye anbudet i Tønsberg og omegn. Unibuss forpliktet seg i anbudet til å kjøre minimum 70 prosent av de årlige rutekilometrene med biogass som drivstoff. Så langt har Unibuss innfridd forpliktelsen med god margin.


I løpet av de første 10 månedene i 2017 er resultatet 74,8 % totalt noe vi i Vestfold kollektivtrafikk selvfølgelig er veldig godt fornøyd med.


-Dette nyter innbyggere i Vestfold godt av i form av betydelig reduksjon i utslipp av skadelige avgasser, færre sotpartikler og nitrogenforbindelser enn ved bruk av vanlige dieselbusser, sier Markedsdirektør Trond Myhre i Vestfold kollektivtrafikk.– Vestfold er langt fremme i satsningen på et miljøvennlig busstilbud, og det er vi i Unibuss svært stolte av å være en del av. Bussene som Unibuss kjøpte inn i 2016 kjører på biogass produsert lokalt i Vestfold. Vi har bare positive erfaringer med å kjøre busser på «kortreist» biogass. For Unibuss er det viktig å tilby de reisende et miljøvennlig, komfortabelt og pålitelig kollektivtilbud. Derfor er vi glade for at de nye bussene som kjører på biogass er driftsstabile og pålitelige. Unibuss hadde fra tidligere god erfaring med bruk av biogass og biodiesel på våre busser andre steder i Norge sier kommunikasjonssjef Ina Helen Østby hos Unibuss.Biogassbussene i Vestfold kjører på biogass fra Den Magiske Fabrikken (Greve biogass), som er laget av kildesortert matavfall og husdyrgjødsel fra landbruket i Vestfold og tilfører dermed ikke ny CO₂. Biogass er så godt som 100 % fornybart og er det mest miljøvennlige man kan fylle på tanken av drivstofftypene som foreløpig er kommersielt tilgjengelige.Vestfold kollektivtrafikk vil fortsatt ha fokus på at målene nås i fremtiden og fortsette det gode samarbeidet sammen med Unibuss.For mer informasjon, kontakt:
Trond Myhre, markedsdirektør, Vestfold kollektivtrafikk (VKT), mobil: 932 39 400 / e post: trond.myhre@vkt.no
Ina Helen Østby, kommunikasjonssjef Unibuss, mobil 481 54 148 / e post ina.helen.ostby@sporveien.com

 

 

Oslo har fått sine første elbusser, og elektrifiseringen er i gang
(30.11.2017) Fem batterielektriske busser er på plass i Oslo, og klargjøres nå for å kjøre i trafikk. Elektrisk leddbuss og underveislading testes for første gang i Norge når tre operatører skal kjøre med to busser hver på tre linjer med tre ulike ladesystemer i en to års pilot. Elektrifiseringen av bussparken i Oslo er dermed i gang, og disse pilotene vil gi verdifull læring til videre utrulling av elbusser.Pilotene med elbusser gjøres av Nobina, Norgesbuss og Unibuss på velkjente linjer i Oslo. Operatørene signerte i januar endringsordrer for kjøring med to elektriske busser hver i en toårig test, og målet har vært å komme i gang med testing innen utgangen av november i år. Oslo kommune og Akershus fylkeskommune står for hovedfinansiering, i tillegg til en andel fra operatørene, og noe støtte fra Enova.I disse pilotene vil underveislading med pantograf benyttes for første gang i ordinær drift i Norge. Det er også første gang at batterielektrisk leddbuss kjører i Norge.– Oslo skal være en by praktisk talt uten klimagassutslipp i 2030, sier miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg. Vi jobber hardt for at Oslolufta skal bli renere og sunnere å puste inn. Et enda bedre kollektivtilbud er en viktig del av løsningen på byens miljø- og klimautfordringer. Flere må velge buss, trikk, tog og bane framfor privatbilen. Men også kollektivtrafikken må bli utslippsfri! Derfor er det så bra at Ruter nå setter elbusser inn i ordinær rutetrafikk.Hjerte for byen
Så langt er 59 prosent av kollektivtransportens energibruk fornybar, og målet er en raskest mulig overgang til utslippsfrie løsninger. Bybussene står øverst på listen for å sikre en så smidig overgang som mulig, i takt med hvor tidlig markedet kan levere elbusser som passer både til bykjøring og til regiontrafikk. Som europeisk miljøhovedstad i 2019, vil Oslo vise frem et miljøvennlig kollektivtilbud med flere elbusser på plass.– Bussene er her, og testing er i gang, så nå ligger alt til rette for at vi snart kan invitere kundene om bord til en fredelig busstur med elektrisk buss på linje 31, 60 og 74. Vårt hjerte for byen og folkene som bor her, vil være godt synlig på disse bussene. Jeg håper selvfølgelig at kundene våre også vil sette pris på disse stillegående miljøbussene, sier administrerende direktør i Ruter Bernt Reitan Jenssen.De første kinesiske leddbussene i Europa
Kinesiske BYD leverer sine første elektriske leddbusser til Europa, når Nobina setter inn to 18 meters batterielektriske leddbusser på linje 31. Det er landets tyngste busslinje, mellom Snarøya og Grorud. Leddbussene har en batterikapasitet på 270 kWh, så bussene kan kjøre langt mellom hver lading. Bussene lades på bussdepotet til Nobina på Jernkroken.– Vi er glade for å få være med på å drive frem det grønne skiftet i Oslo og bidra til bærekraftige og nyskapende bussløsninger. Det er spennende å være først ute i Europa til å teste batterielektriske leddbusser fra Kina, sier administrerende direktør Jan Volsdal i Nobina.«Bus of the year»
Både Unibuss og Norgesbuss har valgt «Bus of the year 2017» fra Solaris, som er 12 meters elbusser med endestopplading. De to bussene til Unibuss har en batterikapasitet på 75 kWh, og de skal settes inn på linje 74. Siemens leverer ladestasjon med pantograf på lademasten, og den vil først bli installert på Mortensrud og etter hvert i Vika.– Unibuss er glad for å delta i Oslos satsing på nullutslippsbusser. Elektrisk busser forurenser ikke, er stillegående og gjør kollektivtrafikken enda mer miljøvennlig og komfortabel for de reisende. Vår deltagelse er et resultat av politisk satsning på miljø i Oslo, et tett samspill med Ruter, støtte fra Enova og solide leveranser fra Solaris og Siemens. Unibuss ser frem til videre utrulling av elektriske busser i Oslo som miljøhovedstad sammen med våre gode samarbeidspartnere, sier administrerende direktør i Unibuss, Øystein Svendsen.Norgesbuss har valgt et større batteri, med en kapasitet på 125 kWh, for å kunne kjøre lenger mellom hver lading. Det store batteriet gir noen færre seter bak i bussene. Forventet ladetid på endeholdeplassen på Vippetangen er 6-8 minutter. Schunk har levert pantografen som er festet til taket på bussen, mens Eko Energetyka er ansvarlig for ladepunktet på Vippetangen.– Gratulerer til Oslo med startskuddet for elektrifisering av busslinjene i byen. Norgesbuss er stolt og godt fornøyd med å kunne sette i drift to batterielektriske busser i Oslo i løpet av kort tid. Vi har jobbet i lang tid med planlegging og forberedelser. Den siste tidens anleggsarbeid har vært intens, og både offentlige etater, Ruter, entreprenør og bussleverandør har vært involvert, sier administrerende direktør Atle Rønning i Norgesbuss.Verdifull læring med tanke på videre utrulling
– Det er utrolig spennende at operatørene har valgt ulike løsninger. Totalt sett vil vi få en bred læringsplattform med ulik kompetanse og driftserfaring. Denne læringen tar vi med oss i omleggingen vi står overfor der bybussene skal elektrifiseres, sier Reitan Jenssen.Testkjøring vil gi svar på bussenes driftsstabilitet og batterikapasitet, som vil avgjøre når bussene kan settes i ordinær drift på de aktuelle linjene. Ladeinfrastruktur på endeholdeplass skal også ferdigstilles. Målet er å få de første bussene ut i trafikk før jul.Fakta om elbusspilotene
• Unibuss: To batterielektriske busser fra Solaris på 12 meter, med 30 seter pluss førersete. Batterikapasitet på 75 kWh. Hurtiglading i cirka 5-8 minutter med 300kW via pantograf fra Siemens på endestopp på Mortensrud og etter hvert i Vika. Linje 74 er ca. 15 km lang mellom Vika og Mortensrud T. Linje 74 tilhører Østensjøkontrakten.
• Nobina: To batterielektriske leddbusser på 18 meter. Batterikapasitet på 270 kWh. Nattlading med 80kW for hver buss på bussanlegget på Jernkroken om natten og på dagtid mellom vognløp. Testes på linje 31E og 31 mellom Snarøya og Grorud T/Tonsenhagen, som er mellom 17-24 km lang. Linje 31 tilhører Oslo Vest kontrakten.
• Norgesbuss: To batterielektriske busser fra Solaris på 12 meter, med 28 seter pluss klappsete. Batterikapasitet på 125 kWh. Hurtiglading i 6-10 minutter med 400kW via pantograf på bussen fra Schunk og lademast fra Eko Energetyka på endeholdeplassen til linje 60 på Vippetangen. Linje 60 går mellom Vippetangen og Tonsenhagen, som er en rute på ca 12 km. Linje 60 tilhører Oslo Nordøst kontrakten.
• Elbusspilotene har to års varighet.
• Samlet kostnadsramme for pilotene er på 43 millioner kroner totalt.
• Elbusstesten finansieres primært gjennom budsjettmidler fra Oslo kommune og Akershus fylkeskommune, i tillegg til en andel fra operatørene og noe støtte fra Enova.
• De elektriske bussene vil ha installert USB, med mulighet for lading om bordKontaktinformasjon
Byråd for miljø og samferdsel: Lan Marie Berg:
Byrådssekretær Einar Wilhelmsen: 90 69 84 46, einar.wilhelmsen@oslo.kommune.no
Kommunikasjonsrådgiver Kristin Stormo: 48 15 51 34, kristin.stormo@byr.oslo.kommune.no
Nobina: Adm.direktør Jan Volsdal: 92843835, Jan.volsdal@nobina.no
Norgesbuss: Adm. direktør Atle Rønning: 99362200, atle.ronning@norgesbuss.no
Unibuss: Kommunikasjonssjef Ina Helen Østby: 48154148, ina.helen.ostby@unibuss.no
Ruter: Kommunikasjonssjef Gro Janborg: 40001518, presse@ruter.no 
 
– Gratulér en bussjåfør med dagen!
(Oslo, 13.11.2017)
Den første sporveisbussen «blåvognen» rullet ut i Oslos gater 13. november 1927. Det betyr at et av landets største busselskaper, Unibuss, fyller 90 år førstkommende mandag. Teknologiutviklingen i selskapet har siden den gang vært formidabel. 90 år senere er snart elektriske busser på veien i Oslo i regi av Unibuss.

Mandag 13. november feirer Sporveiens datterselskap Unibuss 90 år med bussdrift. Oslo Sporveier sin bussdrift ble etablert i 1927 og har siden den gang stått for en stor del av rutebusskjøringen i Oslo.

– Busstilbudet i 1927 ble raskt en suksess, og ble året etter fulgt opp med flere ruter. Vi er stolte av å ha holdt hjulene i gang i 90 år, og at busstilbudet stadig utvides med nye ruter og avganger den dag i dag – til glede for de reisende, sier administrerende direktør i Unibuss, Øystein Svendsen.

Virksomheten er utvidet til Akershus, Oppland, Vestfold, Trøndelag og Sør-Vestlandet.

– Jeg er utrolig stolt av innsatsen våre ansatte har lagt ned i en årrekke. Ser du en bussjåfør med Unibuss’ uniform i dag håper jeg du gratulerer med dagen – det fortjener de, er oppfordringen fra en stolt administrerende direktør.

I 1997 ble Sporveisbussene AS etablert da bussdivisjonen i Sporveien ble omorganisert til å bli et heleid datterselskap. Denne virksomheten ble i 2007 flyttet til Unibuss, som tidligere hadde blitt opprettet som Nexus Trafikk AS.

Nexus Trafikk ble opprettet som en følge av Oslo kommunes beslutning om å konkurranseutsette all busstrafikk i Oslo innen utgangen av 2006.

Mange teknologimilepæler

Sporveisbussene har kjørt en rekke forskjellige busser siden starten. Det begynte med den norsk-amerikansk-produserte «snutebussen», en 7,75 meter lang buss med 23 sitteplasser, 17 ståplasser og 65 hestekrefter.

Mellom 1947-1968 kjørte selskapet en elektrisk drevet trolleybuss i Oslos gater. Den hadde 25 sitteplasser, 50 ståplasser og en effekt på 90kW.

Bussen ble raskt avløst av konvensjonelle busser, før man på begynnelsen av 80-tallet tok i bruk den første leddbussen. Den var 17,75 meter lang og ble innført på grunn av befolkningsveksten og det økte transportbehovet. Derfor kom det godt med at den hadde 50 sitteplasser og 67 ståplasser.

Satser på elbuss

Den siste tilveksten på leddbuss-stammen er 80 splitter nye busser som ble satt i trafikk på sentrumslinjene i Oslo i april i år. Bussene er 18,75 meter lange, har 46 sitteplasser, 90 ståplasser og 369 hestekrefter. I tillegg er de utstyrt med den nyeste motorteknologien, noe som gjør at klimagassutslippene er lavere enn noen gang. Det kommer Oslo-folk til gode ettersom linjene de kjører på står for 40 prosent av antallet reiser med buss i hovedstaden.

Miljø er blitt en stadig viktigere faktor for Unibuss de siste årene. For en uke siden kom Oslos første elbuss til byen. Unibuss skal teste to elbusser på linje 74 mellom Mortensrud og Vika. Bussene er 12 meter lange og skal lades opp med 300 kilowatts pantografer på endestoppene. Disse stasjonene er seks ganger så kraftige som vanlige elbil-ladestasjoner og sørger for at bussene er fulladet og klare for avgang i løpet av fem til åtte minutter.

Fakta om Unibuss

 • Ett av landets største busselskaper
 • 1 800 ansatte, hvorav 1 500 er bussjåfører
 • 91 millioner reisende årlig
 • Opererer 204 busslinjer
 • Kjører 40 816 800 kilometer i løpet av et år
 • 750 busser i daglig trafikk
 • Har en av landets mest miljøvennlige bussflåter som består av 5 hydrogenbusser, 20 hybridbusser, 100 biogassbusser og mer enn 100 biodieselbusser og to elbusser, i tillegg til ordinære dieselbusser.
 • Kjører rutebusser og skolebusser i Oslo, Akershus, Vestfold og Oppland, i tillegg til flybuss, ekspressbuss og turbuss.
Her er Oslos første elbuss på plass
(Oslo, 01.11.2017)
I går mottok busselskapet Unibuss den første av to elbusser som skal testes i hovedstaden. – Elektriske busser er fremtidens bussløsning, og vi ser frem til å ønske de reisende i Oslo velkommen ombord i disse svært miljøvennlige og stillegående bussene, sier Øystein Svendsen, administrerende direktør i Unibuss.Unibuss skal i første omgang kjøre to elbusser på linje 74 mellom Mortensrud og Vika.Totalt skal det kjøres seks elbusser i Oslo i tiden fremover, som en del av et prøveprosjekt i regi av Ruter. Målet er å samle erfaringer med elektrisk bussdrift før en stor utrulling av batteridrevne busser.– Unibuss har en av landets mest miljøvennlige bussflåter per i dag, og det ønsker vi å fortsette å ha. For å lykkes med det satser vi derfor tungt på ny miljøteknologi slik som elbuss, sier administrerende direktør i Unibuss, Øystein Svendsen.Blir snart å se i bybildetBussen ankom hovedstaden tirsdag, og klargjøres nå for testkjøring på den aktuelle linjen i løpet av noen uker, før de reisende slippes om bord. Det betyr at du som reisende på linje 74 mellom Mortensrud og Vika snart kan ta bussen i øyesyn selv.De to elbussene til Unibuss er 12 meter lange og skal lades opp med 300 kilowatts pantografer på endestoppene. Disse stasjonene er seks ganger så kraftige som vanlige elbil-ladestasjoner og sørger for at bussene er fulladede og klare for avgang i løpet av fem til åtte minutter.Det etableres ladestasjon på Mortensrud og i Vika; samt depotlading på garasjen på Klemetsrud slik at bussene kan lade over natten for å balansere batteriene.

FAKTA

Fakta om Unibuss

 • Et av landets største busselskaper
 • 1 800 ansatte, hvorav 1 500 er bussjåfører
 • 750 busser i daglig trafikk
 • Har en av landets mest miljøvennlige bussflåter som består av hydrogenbusser, biogassbusser, biodieselbusser og hybridbusser
 • Kjører rutebusser og skolebusser i Oslo, Akershus, Vestfold og Oppland, i tillegg til flybuss, ekspressbuss og turbuss på Østlandet

Hurtiglading av elbuss

Unibuss har valgt hurtiglading fra Siemens på endeholdeplassene fordi:

 • Den samme bussen kan kjøre hele døgnet uten å tas ut av trafikk
 • Systemet er helautomatisk
 • Det er driftssikkert og har en oppetid på opptil 99,9 %
 • Teknologien er utprøvd og i drift flere steder i verden
 • Det krever en mindre batteripakke på bussen, som gir flere sitteplasser

Elbussene Unibuss har bestilt

 • Produsent: Solaris
 • Lengde: 12m
 • Bredde: 2,55m
 • Total høyde (med pantograf): 3,4m
 • Akselavstand: 5,9m
 • Ladesystem: Plug-in og pantograf
 • Batterier: Høy-energi 75 kWh LT
 • Seter: 33 + fører
 

Vår visjon

Best sammen - kundens førstevalg
Unibuss skal være en lønnsom, konkurransedyktig, resultatorientert og effektiv virksomhet.
Unibuss skal være den foretrukne arbeidsgiveren i bransjen.

Trafikksikkerhet

Unibuss AS har gjennom mange år arbeidet med trafikksikkerhet og bygget opp bred erfaring og dybdekompetanse innen trafikksikkerhet. Nullvisjonen for drepte og alvorlig skadde er bærebjelken for vårt trafikksikkerhetsarbeid.

Bærekraftig og samfunnsbevisst

Unibuss AS er en miljøbedrift som tar utslipp og forurensning på alvor. Vi har en miljøpolicy med tilhørende miljøhandlingsplan og ble et miljøsertifisert konsern i 2008.