Fakta om ruteområdene

Unibuss’ ruteområder er delt opp i to kontrakter.

 

Alle linjene vil bli filmet i løpet av høsten, og det blir publisert linker til filmene her.

 

Unibuss tildeles kontraktene for konkurransen Transporttjenester Indre by 2023 Ruteområde 1 (Indre by nord-sør) og 2 (Indre by øst-vest). Driftsstart er 16. april 2023 og gjelder for ti år, med mulighet for ytterligere fire år.

 

Ruteområde 1- nord-sør (blå) vil drives fra Alnabru garasje og får ca. 60+ busser totalt. Noen linjer som kjøres fra Alnabru i dag vil kjøres fra Ruteområde 2, samt ansatte. Linjene som vil kjøres fra Alnabru garasje er 11 N, 12 N, 34, 37 og 54.

Ruteområde 2 - øst-vest (gul) vil drives fra Stubberud garasje og får ca. 120 busser totalt. Linjene som vil kjøres fra Stubberud garasje er 1N, 2 N, 5N, 63N, 20, 21, 28, 30, 31, 31 E.

 

100 prosent av bussflåten er elektriske leddbusser fra Solaris med et avansert og robust ladesystem. Det er kun planlagt lading på bussanleggene (Alnabru og det nye anlegget på Stubberud) dvs. at det blir ingen endeholdplasslading.

På den største kontrakten (Ruteområde 2 med base på Stubberud) er det lagt inn en opsjon på ca. 40 høykapasitetsbusser som kan betjene linjene 20 og 21. Ruter kan utløse denne opsjonen på et valgfritt tidspunkt helt frem til 16. april 2025. Pga. høykapasitetsbussene er varigheten på begge kontrakter satt til 10 + 4 år, dvs. at kontraktene maksimalt kan vare til april 2037.

Kontraktene, med en samlet kontraktsverdi over 14 år på til sammen cirka 7,2 milliarder kroner, dreier seg om linjene 34, 37, 54, 20, 21, 28, 30, 31 og 31E, samt nattlinjene 11N, 12N, 1N, 2N, 5N og 63N.