Informasjonsmøter

Vi inviterer vi førere og administrasjon i Nobina til informasjonsmøter med Unibuss. 

Vi oppdaterer siden fortløpende med detaljer om kommende informasjonsmøter og presentasjoner fra gjennomførte informasjonsmøter.

 

Neste informasjonsmøte for ansatte i Nobina vil bli holdt 24.08.2022.

Vi vil oppdatere siden med detaljer rundt tid og sted for neste informasjonsmøte fortløpende. 

 

Forrige informasjonsmøte for Nobina-ansatte var 14.03.22, og presentasjonen fra møtet ligger her

For ansatte i Unibuss som arbeider på Alnabru er det informasjon i presentasjonen du kan finne her

 

Kontakt oss hvis du ønsker mer informasjon: oppstart@unibuss.no