Spørsmål og svar

Vi svarer ut spørsmål som ofte blir stilt i forbindelse med virksomhetsoverdragelse. 

Vi besvarer også spørsmål som blir tatt opp i informasjonsmøter her.

Har du andre spørsmål er du velkommen til å sende oss en mail: oppstart@unibuss.no

 

Nå kommer bussene til Norge?

De første bussene kommer til Norge i god tid før jul 2022, de siste kommer til Norge medio januar 2023.

Er førerrommene bestilt i samarbeid med sjåfører fra Unibuss?

Ja, HVO og tillitsvalgte er delaktige i utformingen av førerplassen.

Hvor blir bussene produsert?

På Solaris fabrikk i Bolochowo/Poznan.

Kommer det til å være alkotest i alle bussene?

Ja

Kommer alle bussene til å ha en ransalarm?

Ja

Blir det dashbordkamera i bussene?

Ja

Er det mulig å kjøre ekstra for Unibuss om man er 100% ansatt i et annet busselskap?

Nei, dessverre. Dette på grunn av kjøre og hviletid.

Kommer Unibuss til å ha pikettbiler på garasjene?
Ja

Bruker dere Hastus?
Ja

Er det mulighet for 50% stilling i Unibuss?
I utgangspunktet ikke. Stillingsprosentene er styrt ut fra skiftplaner.

Hvor lang er oppsigelsesfristen etter overdragelsen?
Oppsigelsestiden er styrt av arbeidsavtalen og det som er fastsatt i AML, altså ut fra alder og hvor lenge du har vært ansatt fra tidligere.

Må man gjøre noe spesielt om man ikke ønsker å reservere seg for overdragelse?
Nei