Miljø og teknologi

Unibuss er et av Norges mest miljøvennlige busselskap, og vi er en aktiv pådriver for en mer miljøvennlig kollektivtransport.

 

Vi får en stadig mer miljøvennlig busspark med både elbusser og hydrogenbusser blant annet, og benytter de mest miljøvennlige løsningene som er aktuelle i områdene vi kjører buss.

I 2021 består bussparken vår av 67 elbusser. 

Elbussene driftes nå i Oslo og Bærum. Innen 2025 skal samtlige busser som driftes av Unibuss i Bærum, være elektriske.

Unibuss har de siste årene bygget opp en betydelig erfaring som aktør i miljøvennlige prøveprosjekter og for innfasing av ny teknologi i kollektivmarkedet.

De to første batterielektriske bussene kom til Oslo allerede i november 2017, i kraft av et prøveprosjekt for å lære mer om drift av elektriske busser.

Unibuss var de første til å ta i bruk hydrogenbusser, hybridbusser og bioetanolbusser i rutegående busstrafikk.

"Visste du at hydrogenbusser kun slipper ut vanndamp? "

Unibuss har både i 2015, 2016 og 2017 fornyet bussflåten med mange nye busser som kjører på biodrivstoff – enten biodiesel eller biogass. Alle nye busser som kjøpes inn har den beste motorteknologie​n i markedet, Euro VI.

Sistnevnte er en utslippsklassifisering, som kategoriserer kjøretøy ut ifra utslippene en motor har.

Jo lavere tallet er, jo dårligere er motoren til å gå en optimal forbrenningsprosess – som betyr høyere utslipp av klimagasser.

Formålet med en slik internasjonal klassifisering, er å redusere utslipp av klimagasser som CO2 og NOx.

"Visste du at ditt matavfall er drivstoffet til våre biogassbusser? En matavfallspose får bussen til å kjøre 250 meter! "

Unibuss' Miljøpolicy

 

Ledende på miljø i bransjen!

Unibuss' virksomhet er en vesentlig bidragsyter til å bedre det ytre miljøet gjennom å tilby miljøvennlig kollektivtransport.