Unibuss’ Miljøpolicy

Ledende på miljø i bransjen!

Unibuss’ virksomhet er en vesentlig bidragsyter til å bedre det ytre miljøet gjennom å tilby miljøvennlig kollektivtransport.

 

Vi tar vårt miljøansvar seriøst og jobber aktivt for å bevare miljøet rundt oss.

 

I Unibuss:

  •  Er vi en aktiv pådriver for mer miljøvennlig kollektivtransport.
  •  Forebygger vi forurensning fra vår virksomhet.
  •  Benytter vi de mest miljøvennlige løsningene på markedet innenfor rammen av inngåtte kjørekontrakter.
  •  Jobber vi kontinuerlig med å redusere drivstofforbruk og andre miljøutslipp.
  •  Oppfyller vi lovbestemte krav og andre krav fra oppdragsgivere og kunder.
  •  Gir vi våre kunder en best mulig reiseopplevelse – enten du reiser med en av   våre rute-, tur- eller ekspressbusser.

Unibuss er miljøsertifisert etter ISO 14001:2015-standarden. Kontinuerlig forbedring av vårt styringssystem driver vårt miljøarbeid fremover.