Unibuss tildelt to flybussplasser på Værnes

Avinor har nylig gjennomført tilbudskonkurranse for leie av areal til drift av flybuss mellom Trondheim og Værnes. Ny kontrakt er tildelt Unibuss, med oppstart 1. februar 2020.

Del på facebook Del på epost

04. juli 2019 kl. 10.00

Emilie Mejlænder

– Unibuss vil kunne tilby våre reisende et veldig godt flybusstilbud mellom Trondheim og Værnes fra neste år, sier lufthavndirektør, Marit Helene Stigen. Det nye tilbudet vil gi en god og utvidet flatedekning for å ta med passasjerer fra Trondheim, og ha hyppige avganger fra Værnes tilpasset ankomstene med fly.

Utvidet rutetilbud med Unibuss

Unibuss vil anskaffe 36 nye EURO 6 flybusser til det utvidede rutetilbudet, noe som innebærer en fullstendig fornyelse av bussparken og en kraftig økning i antall busser i forhold til i dag. Det vil også bli behov for mange flere sjåfører. Staben på Værnesekspressen vil bli nesten tre ganger så stor som den er i dag.

Avinor har en målsetting om å øke andelen reisende som velger kollektiv tilbringer til flyplassen. Gjennom tilbudet til Unibuss, legger Avinor til rette for at flere vil ønske å velge bussen til og fra Værnes. Et nytt ruteopplegg vil gjøre det mulig å legge opp til en mer effektiv og dermed mer miljøvennlig produksjon. Avinor har blant annet satt et krav om bruk av minimum 50% biodiesel, og skal ikke inneholde palmeolje eller råstoff/-biprodukt fra palmeoljeindustrien.

Det nye tilbudet sikrer de reisende:

  • Rask og direkte transport mellom Trondheim sentrum og Værnes
  • Stoppesteder ved viktige destinasjoner som hoteller og sentrale trafikknutepunkter
  • Direkte flybussforbindelse fra studentbyene på Berg, Moholt og Vold
  • Nytt tilbud Trondheim sentrum–Buran–Strindheim–Ranheim–Malvik (Leistadkrysset)–Værnes

– Dette var en veldig gledelig melding å få, sier Kjell Knarbakk, daglig leder i Unibuss Ekspress AS. De ansatte har ventet lenge på en avgjørelse i anbudskonkurransen. Nå venter en krevende jobb med å få på plass både busser og sjåfører til 1. februar 2020 slik at vi er klare for å ta imot både eksisterende og, for oss, de mange nye passasjerene mellom Trondheim og Værnes, avslutter Knarbakk.