Unibuss’ Trafikksikkerhetspolicy

Nullvisjon – ingen ulykker med drepte eller alvorlig skadde

I Unibuss legger vi nullvisjon til grunn for vårt trafikksikkerhetsarbeid.

Vår målsetning er at det ikke skal skje ulykker med drepte eller alvorlige personskader i trafikken som følge av vår virksomhet.

 

En Unibuss-medarbeider skal alltid:

  • Sørge for en sikker og behagelig reise
  • Følge trafikkbestemmelsene
  • Ha en hensynsfull og sikker kjørestil for å unngå ulykker og skader
  • Ta hensyn til egen sikkerhet

Unibuss arbeider systematisk for trafikksikkerhet i hele organisasjonen, og kontinuerlig forbedring driver vårt trafikksikkerhetsarbeid fremover.