Fakta om ruteområdene

Unibuss’ ruteområder er delt opp i to kontrakter.

 

Alle linjene er filmet og disse kan du finne her. Merk at grunnet covid-19 vil trasèopplæring kun skje digitalt.

 

Ruteområde 1 (Vestre Aker og Bærum Øst)

Ruteområde 1 får 66 busser totalt. Fra oppstart vil 23 av bussene være elbusser og 43 HVO-busser. Bussanlegg vil være på Furubakken.

 

Ruteområde 2 (Vestre Bærum og Lommedalen)

Ruteområde 2 får 84 busser totalt. Samtlige busser vil kjøre på 100% HVO fra start og deretter 100% elektrisitet fra 1. juli 2025. Bussanlegg vil være på Skui og Lommedalen.

Linjer i ruteområde 1 (Vestre Aker og Bærum Øst)

40           Skøyen - Øvre Sogn

41           Skansebakken - Røa

45            Voksen skog - Majorstuen

46            Ullerntoppen - Majorstuen

48            Voksenkollen - Tryvann

130          Sandvika - Skøyen

130 N      Sandvika - Oslo bussterminal

140          Bekkestua - Skøyen

140 E      Hosle ekspress

140 N      Bekkestua - Oslo bussterminal

145          Bekkestua - Fornebu

220          Sandvika - Bekkestua

145          Fornebu - Bekkestua

230          Sandvika - Bekkestua - Østerås - Ila

235          Østerås - Grini næringspark - Listuveien

 

 

Linjer i ruteområde 2 (Vestre Bærum og Lommedalen)

150         Gullhaug - Oslo bussterminal

150 E      Gullhaug - Nationaltheatret (Vika)

160         Rykkin - Oslo bussterminal

160 E      Rykkin - Nationaltheatret (Vika)

210         Lommedalen - Sandvika

215 A      Kolsås - Vøyenenga - Sandvika

215 B      Kolsås - Rud - Sandvika

240          Sollihøgda - Skui - Sandvika

240 N      Sollihøgda - Skui - Tanum - Sandvika

245          Kattås - Staver - Sandvika

265          Nesøya - Sandvika

265 E       Nesøya - Nationaltheatret (Vika)

2015        Landøya skole