Nyttig informasjon angående oppstart

På denne siden har vi samlet svar på de viktigste spørsmålene knyttet til virksomhetsoverdragelsen som ble gjennomført i forkant av oppstarten i juni 2020.

Grunnet Covid-19 fikk vi dessverre ikke gjennomført det siste planlagte informasjonsmøtet. Informasjonsskriv med oppdatert informasjon ligger her.

 

(sist oppdatert: 08.09.2020)

Hvordan er prosessen med virksomhetsover-dragelse?

I utgangspunktet blir alle faste ansatte virksomhetsoverdratt fra og med 28. juni 2020. Reservasjonsfrist for ansatte i Norgesbuss er 1.12.2019 og for ansatte i Vy Buss er 15.12.2019 og prosessen med å reservere seg fra å bli med over til Unibuss, håndteres av nåværende arbeidsgiver.

Hvilke kurs og intervjuer må man igjennom i Unibuss?

Når reservasjonsfristen går ut den 1.12.2019 (for ansatte i Norgesbuss) og den 15.12.2019 (for ansatte i Vy Buss) vet vi hvem som blir med over til Unibuss.

Før oppstart vil førere gå igjennom språktester og kurs, eksempelvis:

  • Introduksjonskurs til Unibuss, inkludert rutiner og HMS
  • Intervju med gruppeleder, inkludert språktest og bestilling av uniform
  • Opplæring i buss, TaaS og anlegg
  • Elbussopplæring inkludert eco-kjøring
  • Kurs hos trafikkleder: Blir kjent med ruteområdet

 

Unibuss gjennomfører Yrkessjåførkompetanse (YSK) hvert 5. år internt

Må jeg ta norsktest når jeg begynner i Unibuss?

Ruter AS stiller nye krav til språk. Bussførere skal minst ha norskkunnskaper tilsvarende B1 i henhold til nivåklassifiseringen i det felles europeiske rammeverket for språk, CEFR. Bussførere skal ha bestått språktest tilsvarende A2 (basis bruker) før de kjører med passasjerer på egenhånd. Unibuss tilbyr språkkurs.

Får jeg med min ansiennitet til Unibuss?

Ja, det får du.

Hva slags lønnssystem har dere i Unibuss?

Unibuss bruker SAP lønnssystem, med Succsess Factors som støttesystem hvor de ansatte selv kan redigere deler av sin profil og finne informasjon og lønnsslipper. Ansatte har tilgang til dette gjennom mobil app, web og PC utplassert på arbeidsplassen.

Lønn utbetales i henhold til tariffavtalen, den 20. hver måned.

Når bli skiftplanen klar?

Skiftplan utarbeides nærmere oppstart og blir utarbeidet i samarbeid med de ansattes representanter.

Hva kommer til å skje med hybelhuset på Furubakken?

Unibuss ønsker at anleggseier (Bussanlegg AS) står for utleie av hyblene på Furubakken. Bussanlegg AS er en profesjonell utleier og vil sikre hensiktsmessig drift, forvaltning og utleie av hyblene. Mer informasjon om hyblene vil komme på et senere tidspunkt.