Bussjåførene er Unibuss’ ansikt utad og yter service for våre reisende. Vi er derfor alltid på utkikk etter nye, dyktige kolleger, som ønsker å gripe mulighetene sammen med oss!

Ansatte Unibuss gjør en samfunnsviktig jobb – enten du jobber som fører, trafikkleder, renholder eller mekaniker!

I Unibuss gjør vi hverandre bedre, og gir medarbeidere en arbeidsplass der de kan vokse, se sin verdi og føle seg trygge – gjennom hele arbeidslivet. 

Unibuss er opptatt av å være en trygg arbeidsgiver, å sørge for en sikker og behagelig reise for våre passasjerer og å være en god medtrafikant for de vi ferdes sammen med i trafikken.

Derfor legger vi til grunn en nullvisjon for vårt trafikksikkerhetsarbeid. Målsetningen er at det ikke skal skje alvorlige ulykker i trafikken som følge av vår virksomhet, og vi etterstreber å ha en hensynsfull og sikker kjørestil for å unngå ulykker og skader.

Unibuss er ledende på miljø i bussbransjen i Norge, og en aktiv pådriver for en mer miljøvennlig kollektivtransport.

Vi benytter de mest miljøvennlige løsningene som er aktuelle i områdene vi kjører buss, og får en stadig grønnere busspark.

Selskapet har nå 67 elbusser i ordinær rutetrafikk og utvider stadig elbussflåten.