Jobbe hos oss?

 

"Det mest givende med å være bussfører er at jeg vet at jeg gjør en viktig jobb for samfunnet. Jeg stortrives med å være ute i trafikken, og når passasjerer kommer på bussen med et hei og et smil rundt munnen – da er min dag på jobb helt topp!"

- Jane, bussjåfør i Unibuss i 10 år


Bussjåførene er Unibuss' ansikt utad og yter service for våre reisende. På samme tid står bussbransjen ovenfor en rekke spennende endringer innen miljø og teknologi. Vi er derfor alltid på utkikk etter nye, dyktige kolleger, som ønsker å gripe mulighetene sammen med oss!

Miljøvennlig busspark

 

Unibuss er ledende på miljø i bussbransjen i Norge, og en aktiv pådriver for en mer miljøvennlig kollektivtransport.

Vi benytter de mest miljøvennlige løsningene som er aktuelle i områdene vi kjører buss, og får en stadig grønnere busspark.

Unibuss er per i dag det eneste busselskapet i landet som kjører på hydrogen, og i tiden fremover satser vi tungt på elbusser. Selskapet har nå to elbusser i ordinær rutetrafikk, og utvider elbussflåten med ytterligere 40 nye elbusser i 2019.

 

Vi setter trafikksikkerhet høyt

 

Unibuss er opptatt av å være en trygg arbeidsgiver, å sørge for en sikker og behagelig reise for våre passasjerer og å være en god medtrafikant for de vi ferdes sammen med i trafikken.

Derfor legger vi til grunn en nullvisjon for vårt trafikksikkerhetsarbeid. Målsetningen er at det ikke skal skje alvorlige ulykker i trafikken som følge av vår virksomhet, og vi etterstreber å ha en hensynsfull og sikker kjørestil for å unngå ulykker og skader.

 

Reis med oss: Bestill billett eller lei buss