Ledelsen og styret

 

Konsernledelsen

Unibuss sin konsernledergruppe består av personer med bred fagkunnskap og lang erfaring.

Under finner du en oversikt over alle i konsernledelsen.

bilde7.jpg

Øystein

Svendsen

Administrerede direktør

+47 909 87 571

oystein.svendsen@unibuss.no

bilde-1.jpg

Kjell

Knarbakk

Viseadministrerende direktør og daglig leder i Unibuss Tur og Unibuss Ekspress

+47 907 51 330

kjell.knarbakk@unibuss.no

bilde-2.jpg

Åse

Hardang

Økonomidirektør

+47 975 00 953

ase.hardang@unibuss.no

Henrik Andeberg

Henrik

Anderberg

Teknisk direktør

+47 995 82 112

henrik.anderberg@unibuss.no

Pernilla Profil

Pernilla

Rosenquist

HR-Direktør

+47 406 13 295

pernilla.rosenquist@unibuss.no

bilde4.jpg

Mats

Marheim

Drifts- og plandirektør

+47 928 31 261

mats.marheim@unibuss.no

Bilde Hildingstam_web.jpg

Mattias

Hildingstam

Utviklingsdirektør

+47 934 66 611

mattias.hildingstam@unibuss.no

Styret

Unibuss sitt styre består av syv styremedlemmer, hvorav fem er aksjonærvalgte og to valgt av og blant de ansatte.

Styret Og Ledergruppen

Styret i Unibuss består av Leif Øverland, Marianne Vik, Cato Hellesjø (styreleder), Hildegunn Naas-Bibow, Øystein Svendsen (adm.dir.), Bjørn Granviken, Per Pettersson og Mukhtar Ahmad.