Ledelsen og styret

 

Konsernledelsen

Unibuss sin konsernledergruppe består av personer med bred fagkunnskap og lang erfaring.

Under finner du en oversikt over alle i konsernledelsen.

bilde7.jpg

Øystein

Svendsen

Administrerede direktør

+47 909 87 571

oystein.svendsen@unibuss.no

bilde-1.jpg

Kjell

Knarbakk

Viseadministrerende direktør og daglig leder i Unibuss Tur og Unibuss Ekspress

+47 907 51 330

kjell.knarbakk@unibuss.no

bilde-2.jpg

Åse

Hardang

Økonomisjef

+47 975 00 953

ase.hardang@unibuss.no

EGM_pressebilde 801x801.jpg

Emilie

Mejlænder

Kommunikasjonssjef

+47 994 75 889

emilie.mejlander@unibuss.no

bilde8.jpg

Knut

Dissen

Teknisk direktør

+47 940 34 240

knut.gunnar.dissen@unibuss.no

bilde6.jpg

Tonje

Wikstrøm Frislid

Driftsdirektør

+47 907 73 465

tonje.wikstrom.frislid@unibuss.no

bilde5.jpg

Linn

Torgersen

HR-sjef

+47 920 31 564

linn.torgersen@unibuss.no

bilde4.jpg

Joakim

Johansson

Plandirektør

+47 476 05 593

joakim.johansson@unibuss.no

Bilde Hildingstam_web.jpg

Mattias

Hildingstam

Utviklingsdirektør

+47 934 66 611

mattias.hildingstam@unibuss.no

Styret

Unibuss sitt styre består av sju styremedlemmer, hvorav fem er aksjonærvalgte og to valgt av og blant de ansatte.

ledergruppen_1920x740.jpg

Styret i Unibuss består av f.v. René Fevang, Johan Leif Øverland, Marianne Vik, Thomas Havnegjerde, Cato Hellesjø (styreleder), Margrethe Hansen, Øystein Svendsen (adm.dir.) og Leif Arne Myhre.