Formålet med redegjørelse for åpenhetsloven 2023 er å gi allmenheten innsikt i Unibuss’ nøkkelfunn i aktsomhetsvurderingene, og hvilke tiltak som er iverksatt av virksomheten. 

Unibuss jobber kontinuerlig for å være en ansvarlig og bærekraftig virksomhet, og våre medarbeideres helse, miljø og sikkerhet er avgjørende.

Unibuss skal også sørge for en sikker og behagelig reise for våre passasjerer, og skal være en god medtrafikant for de vi ferdes sammen med i trafikken.  

Redegjørelsen kan leses her

2023

Årsrapport (PDF-versjon)

Årsrapport (e-publikasjon)

2022

Årsrapport (best egnet for nettbrett / mobile enheter)

Årsrapport (best egnet for PC)

2021:

Årsrapport (best egnet for nettbrett / mobile enheter)

Årsrapport (best egnet for PC)

2020:

Årsrapport (best egnet for nettbrett / mobile enheter)

Årsrapport (best egnet for PC)

2019:

Årsrapport (best egnet for nettbrett / mobile enheter)

Årsrapport (best egnet for PC)

2018:

Årsrapport (best egnet for nettbrett / mobile enheter)

Årsrapport (best egnet for PC)

2017:

Årsberetning

Årsregnskap

Revisjonsberetning

2016:

Årsrapport

2015:

Årsrapport