Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger og årsrapport

Redegjørelse for åpenhetsloven 2023

Formålet med redegjørelsen er å gi allmenheten innsikt i Unibuss’ nøkkelfunn i aktsomhetsvurderingene, og hvilke tiltak som er iverksatt av virksomheten. 

Unibuss jobber kontinuerlig for å være en ansvarlig og bærekraftig virksomhet, og våre medarbeideres helse, miljø og sikkerhet er avgjørende. Unibuss skal også sørge for en sikker og behagelig reise for våre passasjerer, og skal være en god medtrafikant for de vi ferdes sammen med i trafikken.  

Redegjørelsen kan leses her

Under finner du en oversikt over Unibuss sine årsrapporter:

2022

Årsrapport (best egnet for nettbrett / mobile enheter)

Årsrapport (best egnet for PC)

2021:

Årsrapport (best egnet for nettbrett / mobile enheter)

Årsrapport (best egnet for PC)

2020:

Årsrapport (best egnet for nettbrett / mobile enheter)

Årsrapport (best egnet for PC)

2019:

Årsrapport (best egnet for nettbrett / mobile enheter)

Årsrapport (best egnet for PC)

2018:

Årsrapport (best egnet for nettbrett / mobile enheter)

Årsrapport (best egnet for PC)

2017:

Årsberetning

Årsregnskap

Revisjonsberetning

2016:

Årsrapport

2015:

Årsrapport