Om oss

Unibuss-konsernet er et av Norges største busselskap og består av selskapene Unibuss AS (rutebuss) og datterselskapene Unibuss Ekspress AS og Unibuss Tur AS.

 

Med om lag 1800 ansatte, er Unibuss det største heleide datterselskapet til Sporveien AS.

 

Unibuss er et moderne busskonsern som tilbyr miljøvennlig kollektivtransport.

Vi gir deg en best mulig reiseopplevelse – enten du reiser med en av våre rute-, tur- eller ekspressbusser.

Unibuss-konsernet driver virksomhet innen rutebusstrafikk, turbusskjøring, ekspressbusskjøring og flybusstransport. Rutebussene kjører Unibuss på oppdrag fra offentlige administrasjonsselskaper, slik som Ruter i Oslo og Akershus, og Vestfold og Telemark fylkeskommune

Trafikksikkerhet

Unibuss er opptatt av å være en trygg arbeidsgiver, å sørge for en sikker og behagelig reise for våre passasjerer og å være en god medtrafikant for de vi ferdes sammen med i trafikken.

Datterselskapene

 

Unibuss Ekspress AS

Unibuss Ekspress er Unibuss sitt datterselskap som tilbyr ekspressbuss- og flybussruter. Virksomheten markedsføres under merkenavnene OSL-ekspressen, Torpekspressen, Værnesekspressen og Lavprisekspressen.

 

Lavprisekspressen kjører mellom Oslo, Kristiansand og Stavanger.

 

Værnesekspressen kjører mellom Trondheim og Trondheim Lufthavn (Værnes).

 

OSL-ekspressen kjører mellom Oslo og Oslo Lufthavn Gardermoen (OSL).

 

Torpekspressen kjører mellom Oslo og Torp Sandefjord Lufthavn. Rutetidene er tilpasset flyselskapenes ankomst- og avgangstider.

 

 

Unibuss Tur AS

Unibuss Tur AS er ansvarlig for konsernets turbussvirksomhet siden 1996. Unibuss Tur tilbyr markedets største utvalg av busser med turbusser med opp til 58 seter, minibusser, rutebusser og veteranbusser. Selskapet har sin primære virksomhet i Oslo og Akershus, Oppland og Vestfold.

 

Med over 20 år i bransjen har Unibuss Tur opparbeidet er stort nettverk av samarbeidspartnere i Norge. Fra 2017 er selskapet også offisielt medlem av Global Passenger Network (GPN) med representasjon i 37 land verden over.

Besøk nettsiden til Unibuss Tur for å lese mer eller leie buss.

Historie

13. november 1927

kom den første sporveisbussen til Oslo. Dette ble starten på det motoriserte kollektivtilbudet vi kjenner i dag, et tett nett av busslinjer som får Oslos hjul til å gå rundt.

Busstransporten åpnet for transport til steder som lå utenfor området hvor infrastrukturen lå fast i bakken, og var langt mer fleksibel enn trikken.

Dette skapte transportmuligheter for mange flere innbyggere, og har derfor vært sentralt for byutviklingen. På denne måten henger

Sporveisbussenes historie nøye sammen med historien om Oslos utvikling som hovedstad.

 

Sporveisbussene var en del av Sporveiskonsernet, som bestod av sine tre driftsarter, buss, trikk og T-bane; organisert som en egen divisjon.

I 1997

ble Sporveisbussene etablert som aksjeselskap, da virksomheten ble omdannet til et heleid datterselskap.

I 2003

bestemte Oslo kommune at bussdriften skulle konkurranseutsettes. Sporveisbussene fortsatte da å kjøre bussrutene som ikke ennå var anbudsutsatt, mens de under navnet Nexus trafikk skulle konkurrere om busstjenester på anbud på vegne av konsernet.

I løpet av 2006

var alle bussrutene i Oslo anbudsutsatt. Da var også all persontrafikk med rutebuss som selskapet opererte kjørt av Nexus trafikk. Selskapet skiftet da navn til Unibuss.

Unibuss har siden den gang vært markedsledende busselskap i Oslo og en sentral kollektivtrafikkoperatør på hele Østlandet. I årene som fulgte har selskapet vunnet kontrakter også i andre by-områder.

I 2017

feiret Unibuss 90 år i bransjen, og er en stolt og betydelig aktør i det norske kollektivtransportmarkedet.