Unibuss-konsernet er et av Norges største busselskap og består av selskapene Unibuss AS (rutebuss) og datterselskapet Unibuss Ekspress AS. Med om lag 2000 ansatte, er Unibuss det største heleide datterselskapet til Sporveien AS.

Unibuss-konsernet driver virksomhet innen rutebusstrafikk og flybusstransport. Rutebussene kjører Unibuss på oppdrag fra offentlige administrasjonsselskaper, slik som Ruter i Oslo og Bærum, og VKT i Vestfold.

Unibuss er dedikert til å skape en arbeidskultur som tar vare på deg. Vi forplikter oss til å gi våre medarbeidere en arbeidsplass der de kan vokse, se sin verdi og føle seg trygge – gjennom hele arbeidslivet

Vår visjon, våre verdier og vårt medarbeiderløfte er verktøy vi bruker for å skape et godt sted å jobbe for alle medarbeidere.

Unibuss er Unibuss er opptatt av å være en trygg arbeidsgiver, å sørge for en sikker og behagelig reise for våre passasjerer og å være en god medtrafikant for de vi ferdes sammen med i trafikken.