Unibuss AS jobber aktivt med miljøvennlige løsninger for å redusere klimagassavtrykket og innfri ambisiøse bærekraftsmål. Vi vil jobbe løsningsorientert med våre oppdragsgivere, leverandører og medarbeidere, slik vi kan vokse videre og frakte reisende på en bærekraftig, energieffektiv og mest mulig attraktiv måte.

  • Er vi en aktiv pådriver for mer miljøvennlig kollektivtransport med innføring av nullutslippsbusser.
  • Er livsløpsperspektivet et viktig element for å sikre bærekraft ved innkjøp.
  • Gir vi våre kunder en best mulig reiseopplevelse – enten du reiser med en av våre rute-, tur- eller ekspressbusser
  • Sikre tilgang til informasjon og ressurser som er nødvendige for å oppnå våre mål og delmål innen energi og miljø. Dette inkluderer opplæring og bevisstgjøring av ansatte om energieffektivitet og bærekraftige praksiser.
  • Anskaffe energieffektive produkter og tjenester som påvirker energiytelsen positivt. Vi samarbeider med leverandører som tilbyr bærekraftige og energieffektive løsninger.
  • Støtte aktiviteter som tar hensyn til forbedring av energi- og miljøytelse. Ved planlegging og utforming av våre anlegg og infrastruktur, tar vi hensyn til energi- og miljøeffektivitet og søker innovative løsninger som reduserer energiforbruket.