Vi arbeider sammen med flere aktører for en mer miljøvennlig busspark med flere nullutslippsbusser- og kjøretøyer.

Som del av vår drift inkluderer også økt satsning på våre depoter for våre ansatte. Dette inkluderer tiltak for å bedre arbeidsmiljø, redusere energiforbruk og redusere klimagassavtrykket.

Høsten 2023 ble vi sertifisert innen energiledelse (ISO 50001:2018).

Vi benytter de mest miljøvennlige løsningene som er aktuelle i områder vi kjører buss. I 2024 består bussparken vår av 289 elbusser. Elbussene driftes i Oslo og Bærum.

Bærekraftig kollektivtransport

Unibuss AS jobber aktivt med miljøvennlige løsninger for å redusere klimagassavtrykket og innfri ambisiøse bærekraftsmål. Vi vil jobbe løsningsorientert med våre oppdragsgivere, leverandører og medarbeidere, slik vi kan vokse videre og frakte reisende på en bærekraftig, energieffektiv og mest mulig attraktiv måte.