I Unibuss omfavner vi nullvisjonen som grunnlaget for vårt trafikksikkerhetsarbeid.

Målet vårt er å unngå ulykker med drepte eller alvorlig skadde som direkte følge av vår virksomhet.

Prioritere trafikksikkerhet i alle operasjoner og situasjoner for å sikre trygge reiser for alle. Vi skal gå foran med et godt eksempel og alltid bruke bilbelte.

Oppmuntre til en ansvarlig og hensynsfull kjøreatferd blant våre sjåfører for å unngå ulykker og skader, samt gi nødvendig trening der det trengs.

Respektere og følge alle gjeldende lover, regler og bransjestandarder for å opprettholde høye sikkerhetsstandarder.

Opprettholde jevnlig vedlikehold av alle kjøretøy, inkludert oppdatering av sikkerhetsutstyr, for å sikre pålitelighet og sikkerhet.

Systematisk kartlegge og identifisere potensielle risikoer knyttet til våre kjøreoperasjoner. Dette inkluderer å vurdere konsekvenser, utvikle tiltak og involvere våre ansatte i arbeidet.

Implementere systemer for kontinuerlig forbedring av vår sikkerhetskultur og -ytelse.

Vi erkjenner spesielt betydningen av å gi førerne den nødvendige kompetansen for å håndtere ulike trafikksituasjoner. Vi investerer derfor kontinuerlig i opplæring og utvikling av våre sjåfører for å styrke deres evne til å levere trygge og profesjonelle reisetjenester. Gjennom implementeringen av denne trafikksikkerhetspolicyen, forplikter vi oss til å opprettholde høye standarder for sikkerhet, og vi streber mot å oppnå vårt overordnede mål – null ulykker med drepte eller alvorlig skadde.