Vår visjon, verdier og medarbeiderløfte

Unibuss er dedikert til å skape en arbeidskultur som tar vare på deg. Vi forplikter oss til å gi våre medarbeidere en arbeidsplass der de kan vokse, se sin verdi og føle seg trygge – gjennom hele arbeidslivet. 

Vi lover å skape og opprettholde en trygg arbeidsplass. Dette inkluderer ikke bare fysisk trygghet, men også et arbeidsmiljø der ansatte kan føle seg trygge, respekterte, likebehandlet og ivaretatt. Vi forplikter oss til å ta vare på våre ansatte og passasjerers trygghet, gjennom kontinuerlig forbedring og etterlevelse av gode rutiner, prosedyrer og opplæring.  

Gjennom kontinuerlig opplæring og utviklingsmuligheter, forplikter vi oss til å hjelpe våre medarbeidere med å realisere sitt fulle potensiale. Vi skal ta vare på våre ansatte gjennom hele arbeidslivet, ved å tilby kompetanseheving og utviklingsmuligheter som gir rom for vekst og fremgang, slik at våre ansatte kan forme sin egen suksesshistorie.  

Våre medarbeidere spiller en kritisk og viktig rolle i samfunnet. Å være en del av Unibuss betyr å bidra til et bærekraftig samfunn. Vi forplikter oss til å gjøre arbeidet spennende, givende og meningsfullt. Gjennom fellesskap og samarbeid vil vi bygge en Unibuss-familie som trives med utfordringer og ser verdien av sitt bidrag. 

Våre verdier er pålitelig, engasjert og samhandlende. I dette ligger mye av vår identitet som organisasjon, og vi er opptatt av å etterleve disse verdiene i alt vi er og alt vi gjør:

  • Pålitelig: Vi skal være til å stole på.
  • Engasjert: Vi gjør jobben vår med begeistring og pågangsmot.
  • Samhandlende: Vi skal ta initiativ og spille på lag.  

Visjonen vår er Bærekraftig mobilitet for alle. Den beskriver ambisjonen vår om å lage gode løsninger for Oslo, gjøre byen grønnere og sikre at alle innbyggerne får samme mulighet til å benytte seg av kollektivtilbudet.

Visjonen vår oppsummerer hva vi skal levere og være for byen i fremtiden.