Atle Rønning overtar som administrerende direktør i Unibuss

Atle Rønning blir konstituert adm. direktør i Unibuss, og overtar etter Øystein Svendsen.

 Styret er svært fornøyd med at Atle Rønning har takket ja til rollen som konstituert administrerende direktør i Unibuss. Atle har lang fartstid i bransjen, og har levert solide resultater. Vi mener han er rett person til å overta ansvaret for Unibuss i en krevende tid med store ambisjoner for elektrifisering av bussparken, sier styreleder i Unibuss, Birte Sjule.

Atle Rønning overtar etter Øystein Svendsen, som slutter etter eget ønske. Rønning har hatt rollen som kommersiell direktør i Unibuss siden januar i år. Før det har han blant annet vært Administrerende direktør i Norgesbuss.

– Oslo har kommet langt med elektrifisering på kort tid, og er verdensledende innen miljøvennlig passasjertrafikk. Men vi må erkjenne at ny teknologi har ført med seg en rekke utfordringer. Nå må alle involverte parter bidra gjennom et godt og tett samarbeid, slik at vi løser utfordringene vi har sett i vinter, sier Rønning.

– Det fortjener passasjerene i Oslo og alle våre medarbeidere som står på hver dag, fortsetter han.  

Rønning tiltrer stillingen som konstituert adm. direktør i Unibuss med umiddelbar virkning. Unibuss er et datterselskap av Sporveien.

– Styret vil rette en stor takk til Øystein Svendsen for hans innsats gjennom en årrekke og nå i en veldig intens tid. Under Øysteins ledelse har Unibuss bidratt til å bedre luftkvaliteten og til å kutte klimagassutslipp i Oslo. Han har også vært en sterk pådriver i arbeidet med å rekruttere flere yrkessjåfører, sier Birte Sjule.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt:

Birte Sjule, konsernsjef i Sporveien og styreleder i Unibuss
e-post: birte.sjule@sporveien.com – mobil: 934 85 017

Atle Rønning, konstituert adm. direktør i Unibuss
e-post: atle.ronning@unibuss.no – mobil: 993 62 200