Busstreiken er over

Emilie Mejlænder

Busstrafikken starter gradvis opp igjen, men det må påregnes forsinkelser igjennom dagen.

Mer informasjon om hvilke linjer dette omfatter i Oslo og Viken kan du finne på Ruter.no.

Unibuss’ Værnesekspressen går nå som normalt.