Unibuss hever tre kontrakter for å sikre videre drift

Som en del av den pågående rekonstruksjonsprosessen vil Unibuss si opp tre av sine busskontrakter.

Unibuss har siden 13. mai vært i en rekonstruksjonsprosess med sine kreditorer for å løse selskapets finansielle utfordringer. Som en del av rekonstruksjonsforhandlingene har Unibuss besluttet å heve tre av selskapets busskontrakter, nærmere bestemt kontrakt om kjøring med minibuss i Follo, samt kontraktene om kjøring i Bærum vest og Bærum øst, og Vestre Aker Vestregionen. Alle kontraktene er avtaler som Unibuss har signert med Ruter.

Det er naturlig at vi som del av den pågående rekonstruksjonsprosessen ser nærmere på alle deler av driften i selskapet, for på best mulig måte å sikre videre drift av Unibuss. Det viser seg krevende å få til en økonomisk forsvarlig drift av busskontraktene i Follo, Bærum og Vestregionen, og derfor hever vi nå disse kontraktene, sier adm. direktør Atle Rønning i Unibuss, som understreker at rekonstruksjonsprosessen fortsatt pågår.

Hva den endelige løsningen for Unibuss blir, avhenger av den videre rekonstruksjonsprosessen, som vil vare noen uker til. Målet er som før å sikre fortsatt bussdrift for Unibuss.


Kontrakthevingen medfører ingen endringer i kollektivtilbudet med buss for de reisende. Bussjåførene som blir berørt, vil kjøre på samme måte som før inntil ny operatør er på plass og overtar arbeidsgiveransvaret


Berørte busslinjer: Kontraktene som heves omfatter bestillingskjøring med minibuss i Follo, samt kontraktene om kjøring i Bærum vest og Bærum øst, og Vestre Aker Vestregionen med følgende linjer:

  • Furubakken:
    40, 41, 45, 46, 48, 130, 130N, 140, 140E, 140N, 145, 220, 230, 235, 240, 245
  • Lommedalen:
    150, 150E, 2015 (skolelinje), 210A, 210B, 215A, 215B, 265E
  • Skui:
    160, 160E, 220, 240, 240N, 245, 265, 265E

For ytterligere spørsmål, kontakt:

Unibuss: Tone S. Tuhus, presse- og mediekontakt
tone.s.tuhus@sporveien.com // tlf. 91646284