Unibuss sikret finansiering av videre drift

Oslo tingrett avsa 13. mai 2024 kjennelse om åpning av offentlig forhandling om rekonstruksjon i Unibuss. Unibuss har sikret finansiering av virksomheten under rekonstruksjonsforhandlingene.

Det vises til mandagens pressemelding fra styret i Unibuss om begjæring av rekonstruksjonsforhandlinger i Unibuss.

Unibuss har nå sikret finansiering fra morselskapet, Sporveien AS, til drift av virksomheten mens rekonstruksjonsforhandlingene pågår. Unibuss sin virksomhet fortsetter som før. Selskapets leverandører vil dermed få løpende betalt for varer og tjenester som leveres i rekonstruksjonsperioden.

– Vi ser frem til en god rekonstruksjonsprosess. Det er for tidlig å si noe om det endelige utfallet, men målet er som før å sikre fortsatt bussdrift for Unibuss, sier adm. direktør Atle Rønning i Unibuss.